Verslag Netwerkbijeenkomst 17-06-2010

een verslag van Bouchra van Hest:

Ik ben ; Ik doe  waren de onbenoemde thema’s tijdens de netwerkbijeenkomst van  17 juni jl. Deze netwerkbijeenkomst was anders dan je normaal zou denken van een netwerksessie. Waar je “normaal” bij een netwerkbijeenkomst een rumoerige ruimte met staande mensen zou verwachten, zaten hier de leden van het Spiritueel Ondernemers Netwerk in een cirkel. Een cirkel die zich tijdens de bijeenkomst steeds verder uitbreidde. Openheid kenmerkte de sfeer binnen de cirkel.Er was; genoeg tijd en ruimte voor iedereen uitdrukking te geven aan zijn of haar vorm van spiritueel ondernemerschap. Overgave, gelijkwaardigheid en een lach in wat je bent en wat je doet definieerden voor velen de vorm van Spiritueel Ondernemerschap.  Het vertrouwen en de lach was bij de één  groter dan bij de ander. Het generen van inkomsten zorgde bij sommigen voor de grootste vorm van paniek.  De leden waren het in ieder geval eens met het feit dat de paniek die sommigen soms voelden bij het spiritueel ondernemerschap nodig was een bepaalde creativiteit in werking te zetten en vertrouwen te kweken dat alles wat je nodig hebt ,je creëert door vruchtbare affirmaties. “De zon schijnt altijd”, “Ik heb geen last van de economische crisis”,  “Er mag wel wat meer gelachen worden” en “Ik ben een alchemist” waren een paar van die levenslustige overtuigingen.

Het opheffen van belemmerende overtuigingen ging dieper en beperkte zich niet alleen tot overtuigingen die men op individueel niveau beleeft. Ook zijn leden binnen het Spiritueel Ondernemers Netwerk  bezig met het op heven van collectieve overtuigingen. Zo is een van de leden bezig met een project waarbij voor het eerst zwaartekracht wordt gebruikt om bruikbare energie op te weken. De collectieve overtuiging is dat zwaartekracht niet omgezet kan worden in bruikbare energie. De beroepsvelden waarbinnen het spiritueel ondernemerschap zich manifesteert, zijn divers. De term coach is een aantal keer gevallen tijdens de bijeenkomst. Maar ook wetenschappers, projectleiders, geestelijk leraren, ambtenaren, chemici  en bedrijfsleven waren vertegenwoordigd binnen de netwerkbijeenkomst.

Een aantal van de leden stelde dat de benaming coach niet meer representatief is voor het beroepsveld als men vanuit een spirituele onderneming opereert. Een uitdrukking als  “Social Innovators “ zou een alternatief kunnen zijn.

Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat spiritueel ondernemerschap binnen bepaalde segmenten van het bedrijfsleven nog niet begrepen wordt. Spiritualiteit roept nog vaak een zweverig gevoel op. Op de bijeenkomst was een bedrijf aanwezig dat spiritualiteit in haar bedrijf heeft doorgevoerd door een platte organisatiestructuurstructuur te hanteren, persoonlijke groei van haar medewerkers voorop te stellen en  personeel  te emplooien dat  bij reguliere bedrijven moeilijker inzetbaar is.

Deze bijeenkomst heeft de toon voor vervolgbijeenkomsten gezet. De leden van het Spiritueel OndernemersNetwerken willen graag op reguliere basis
bijeenkomsten zoals deze bijeenkomst. Voor velen is Spiritueel Ondernemerschap
een levenservaring. Deze beleving willen de leden tijdens de eerste volgende
bijeenkomst diepgaander, delen. Onderling en met hen die nog  onbekend zijn met Spiritueel
ondernemerschap.  Bij de eerst volgende
bijeenkomst nodigen leden van het Spiritueel Ondernemersnetwerk ondernemers uit
het reguliere bedrijfsleven, uit voor een interessante ervaringsuitwisseling
met diepgang.

De leden hadden het voorstel om de individuele ervaringen van deze en de komende netwerkbijeenkomsten op deze site uit te wisselen. Op de site komt een aparte groep waar alles omtrent de netwerkbijeenkomsten kan worden
geplaatst.

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –

Replies

  • Bouchra,
    Bedankt voor je verslag. Iedereen kan zich aansluiten bij deze groep en hier verder uitwisselen.
    Succes en groeten,
    Theo
This reply was deleted.