Chakrapsychologie

Zelfkennis is Godskennis en dus de weg naar harmonie

Zelfkennis schept orde in de chaos, verschaft inzichten, maakt je bewust van jou en je plek in het leven en het allerbelangrijkste, het brengt je weer in verbinding met jouw innerlijke kracht.

Een cursus voor iedereen die:
- aan zichzelf werkt en op zoek is naar een handreiking.
- orde in de chaos wil zien.
- het gevoel heeft dat het leven hen overkomt.
- zichzelf af en toe niet meer begrijpt, laat staan een ander.

Met deze workshop vergroot je je zelfkennis door meer te leren over de zeven stadia van je persoonlijkheidsontwikkeling. Dat doen we aan de hand van de bewustzijnsgebieden: zelfbehoud, zelfvoldoening, zelfbeschikking, zelfacceptatie, zelfexpressie, zelfinzicht en zelfkennis. We richten ons vooral op het dagelijks leven en er is volop ruimte voor eigen inbreng en vragen.

- Je vergroot letterlijk je bewustzijn.
- Je begrijpt beter waarom je handelt zoals je handelt.
- Je beseft hoe groot jouw invloed is op je eigen leven.
- Je begrijpt beter wat de invloed is van je overtuigingen en patronen.
- Je hebt inzicht in de wisselwerking tussen jou en de mensen om je heen, waardoor je de ander ook beter begrijpt.

In je vroegste jeugd wordt de kiem gelegd voor je verdere ontwikkeling. Hoe je denkt, voelt en doet komt voort uit de wisselwerking tussen jou en je omgeving. Zolang bepaalde drijfveren onbewust zijn, blijft het leven jou in haar greep houden. Door deze bewust te maken, krijg jij daadwerkelijk grip op je leven. We gaan er in deze cursus vanuit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat alles energie is. Het is namelijk deze bezielde energie die richting geeft aan je leven.

We combineren theorie met lichaamsgerichte oefeningen en visualisaties, gebaseerd op Padwerk en Core-energetica (energetica van de ziel).

Datum: zaterdag 15 okt, 22 okt van 9:30-12:00 uur; 22 nov. 13:00-17:00 uur
Locatie: Het Spiegelhuis, Mooieweg 94, 6836 AJ Arnhem
Kosten en baten: je investering bedraagt €95 en je winst is begrip en mededogen voor jezelf waarbij je het leven kunt zien als een uitdaging in plaats van een strijd.
Aanmelding: de cursus start bij minimaal 4 deelnemers.

Info@sprengcoaching tel. 06 10248934

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –