Waarom dit belangrijk is

Met name de zaadhandel moet vrij blijven hiervan, dat is in belang van de hele wereldbevolking. Zo hou je spreiding en variatie in oorsprong van zaden in stand en die variatie is van groot belang voor het gezond houden van onze voedingsgewassen.
Indien een patent verleend wordt blokkeert dit meteen de uitwisseling van eigenschappen die van oorsprong natuurlijk zijn en nooit gepatenteerd zouden mogen worden, het is absoluut geen verdienste van de bedrijven die deze eigenschappen zeggen in te bouwen in hun producten, het is ten allen tijde de natuur die hiervoor zorg draagt.
Het is een groot goed dat we in Europa nog een grote verscheidenheid kennen aan zadenleveranciers, laten we dit zo proberen te houden, dat komt ons allemaal ten goede.

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –