Geef Snowden een veilig thuis

‘s Werelds grootste klokkenluider zit vast in de Russische winter, en dat is niet alles: als de VS hem te pakken krijgt loopt hij een grote kans om de rest van zijn leven – in isolatie en vernedering – achter de tralies door te brengen. Maar deze week kunnen wij hem veilig stellen. Edward Snowden bracht de ongelofelijke schaal van de illegale Amerikaanse afluisterpraktijken – van vrijwel iedereen – aan het licht.

De Russische gastvrijheid heeft zijn langste tijd gehad en binnenkort moet hij vertrekken maar hij kan nergens heen. Maar de Braziliaanse president Roussef is kwaad op de afluisterpraktijken van de VS, en experts zeggen dat zij ondanks de gigantische druk van de Amerikanen zou kunnen overwegen om Snowden asiel te geven!

Dit gaat over veel meer dan één enkele man. Als het door Snowden ontrafelen van de waarheid al tot dit soort zware sancties leidt, stuurt dat het verkeerde signaal aan overheden die misbruik maken van hun macht, en aan potentiële klokkenluiders hiervan, waar ook ter wereld. Als wij nu met 1 miljoen man sterk in actie komen, kunnen wij President Dilma Roussef de grootste burger-gesteunde asielaanvraag in de geschiedenis sturen

Petitie op Avaaz.org:

Aan de President van Brazilië, Dilma Rousseff, en de minister van Justitie, José Eduardo Cardozo:

Als burgers uit de hele wereld, diep bezorgd over de gigantische schendingen van onze privacy, roepen wij u op om asiel te verstrekken aan klokkenluider Edward Snowden. Als leider van een mondiale beweging voor internetvrijheid en privacyrechten, is Brazilië het perfecte heenkomen voor een man die zijn leven heeft opgeofferd om de vergaande en illegale VS-spionage te onthullen.

Mee eens? Teken dan hier mee: http://www.avaaz.org/nl/send_snowden_home_loc

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –

Replies

  • Als  Osama bin Laden niet veilig was, is elke gedachten voor en veilig huis voor Snowden een illusie, zo lang de US hem ter verantwoording wil roepen.

    Geert Hommes

This reply was deleted.