4554194078?profile=originalOp 21 september, dag van de wereldvrede, kan iedereen een labyrint voor de vrede lopen op het strand van Kijkduin, in Den Haag. Er worden vredesmantra's uit de vijf grote wereldreligies gezongen, tegelijkertijd, zoals mensen met uiteenlopende religies ook naast en door elkaar kunnen samenleven. Vrijwillige donaties gaan naar de slachtoffers in Syrië. Organisatie is in handen van Marion Kuipéri (www.ruimtevoorrituelen.nl) Deze bewustwordingsactie wordt voor het derde achtereenvolgende jaar georganiseerd. Alle info is te vinden op www.vredeslabyrint.nl  Van harte welkom

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –