Naar een ander beleid voor electrosmog

Onderstaande mail ontving ik van Inge Nuijten. Ik ken haar vanuit het netwerk van Servant Leadership, de leiderschapsfilosofie waar ze in 2009 ook op promoveerde.
Ze schreef me:
Beste vrienden en kennissen,
Excuus dat ik dit bericht nu pas stuur. Ik ben niet over een nacht ijs gegaan en beter nu dan niet: onnatuurlijke straling beïnvloedt iedereen negatief!
Hoe en wanneer ziekteverschijnselen zich ontwikkelen is echter van een aantal factoren afhankelijk en het gebeurt meestal sluipend. 
Vrijdag stond hierover ook een artikel in de krant (in ieder geval in het Brabants Dagblad, De Stem, De Stentor, De Gelderlander - zie bijlage).
De laatste tijd besef ik mij dat ik al bijna 5 jaar kennis heb die essentieel is voor ieders welbevinden, prestaties en gezondheid.
Dat besef is gekomen nadat ik mij de afgelopen maanden heb verdiept in wetenschappelijk onderzoek, gesproken heb met experts,
(nietsvermoedende) slachtoffers en politici. Daarnaast heb ik mij op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen in andere landen,
wat o.a. de WHO en de Raad van Europa zeggen en weet ik inmiddels dat grote verzekeraars de risico's van straling 'onverzekerbaar' achten.
Op basis van al die wetenschappelijke, praktijk en politieke informatie staat voor mij vast dat onnatuurlijke straling (EMV = elektromagnetische velden)
ieder levend wezen negatief beïnvloedt,  dus ook jou en je naasten! Helaas hebben de meeste mensen het niet in de gaten, omdat het proces heel langzaam verloopt.
Je wordt dus zeer langzaam ziek. Waarom de overheid dan niets doet? Ze weet niet hoe ze na al die jaren de burger dit moet vertellen en wie de verantwoordelijkheid 
daarvoor moet nemen. Bovenal spelen er grote belangen. Waarom ik je niet eerder alarmeerde? Eerst onzekerheid en vervolgens moed!
Gezien alles wat erover in de media verschijnt en door de overheid wordt gecommuniceerd, heb ik lange tijd getwijfeld of de vele mensen die ik ken die 100% zeker ziek 
zijn van straling wellicht uniek zijn. Nu weet ik dus beter, dat zijn zij niet! Het raakt iedereen! Daarom wil ik dat je je bewust wordt van de risico's en de tips om ernstig 
en onnodig leed te voorkomen, want dat kan eenvoudig. En daarnaast moeten wij als burgers de overheid helpen, dat kan o.a. door bijgevoegde petitie te tekenen.
Zie het als volgt: Van 1 sigaret krijg je ook geen longkanker, maar als je 24uur per dag in verstikkende rook zit, wordt de kans steeds groter dat je een longaandoening krijgt. 
Van een beetje straling val je ook niet meteen om, maar nu de meeste mensen inmiddels 4, of meer stralingsbronnen (Wi-Fi + gemeenschapsnetwerk = 2x Wi-Fi, dect, 
mobieltje, draadloze digitale televisie, slimme meter, babyfoon) 24uur per dag aan hebben in huis..., begint de electrosmog steeds verstikkender te worden. 
De effecten zijn niet altijd onmiddellijk voelbaar (als je oplet wellicht wel, dat kun je zelf testen), maar vinden dus geleidelijk plaats. Dat maakt het onderkennen ervan zo lastig.
De petitie die ik je stuur is gecreëerd om bewustwording te faciliteren en daarnaast om het gesprek over blootstelling aan straling (EMV) en verantwoordelijkheden daarbij 
aan te kaarten bij de overheid. Dus voor bewustwording en dialoog! Iedere stem telt hierbij. Dus onderteken de petitie alsjeblieft en neem kennis van de tips.
Stuur de petitie (of dit bericht) daarnaast door aan vrienden en kennissen (je kunt de link ook delen via de facebook-pagina): http://www.petitie-electrosmog.nl/

Dus neem er kennis van, zeg het voort en onderteken de petitie! Dank namens heel Nederland voor jullie steun voor onze toekomst! 
Hartegroet,
Inge
P.S. Ik kan mij voorstellen dat je vragen hebt, dan verneem ik dat graag.
?ui=2&ik=081ce6315b&view=att&th=13e97de43ed9cb5f&attid=0.1.1&disp=emb&zw&atsh=1?ui=2&ik=081ce6315b&view=att&th=13e97de43ed9cb5f&attid=0.1.2&disp=emb&zw&atsh=1
 

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –