4554195653?profile=original

Op 3 november jl. heeft de Willehalm Stichting een petitie aan koning Willem-Alexander als Grootmeester van de Militaire Willems-Orde opgesteld om een Civiele Willehalm-Ridderorde van het Woord (m/v) in te stellen. Op 28 mei 2014, de (vermoedelijke) 1200ste sterfdag van Sint Willehalm, of te wel de historische, middeleeuwse Willem van Oranje (zie afb.), zal de petitie aan de koning en aan de Raad van Adel ingediend worden namens de tot die tijd binnengekomen ondertekenaars. Tot het zo ver is, zal aan de verdere vormgeving en onderbouwing van de petitie gewerkt worden. 

 

***

Hier volgt wat op de Willehalm-Ridderorde.Petities.nl te lezen staat met links naar drie ondersteunende blogs, o.m. http://Willehalm-Ridderorde.blogspot.nl

De Willems-Orde werd in 1815 door koning Willem I ingesteld en is genoemd naar de middeleeuwse Willem van Oranje, stichter van het Oranjehuis in Zuid-Frankrijk, paladijn van Karel de Grote en beschermheilige van het Keltische christendom, die in 1066 tot schutspatroon van de ridders werd benoemd.

PETITIE

Wij

allen die een vernieuwing van het ridderschap in een moderne vorm wensen

constateren

Over deze Willem van Oranje heeft Wolfram von Eschenbach, naast zijn "Parzival", een epos "Willehalm" gedicht. Deze Willehalm heeft niet alleen Europa in de 9e eeuw ervan behoed om door de Mooren uit Spanje bezet te worden, maar, volgens Werner Greubs onderzoeksverslag "Willem van Oranje, Parzival en de Graal - Wolfram von Eschenbach als historicus", ook een beslissende rol gespeeld in de totstandkoming van het Graalkoningschap van Parzival.

en verzoeken

Uwe Majesteit, Grootmeester van de Militaire Willems-Orde als enige daartoe grondwettelijk bevoegd, om een "Civiele Willehalm Ridderorde van het Woord" (m/v) in te stellen ten einde met de nodige moed, rechtvaardigheid en trouw de hedendaagse Graalimpuls te verwezenlijken, die besloten ligt in het omvormen van de huidige op egoïsme gebaseerde wereldeconomie tot een zodanige die gebaseerd is op liefde voor de mens, aarde en kosmos.

Willehalm-Ridderorde.petities.nl/  is het korte adres om de petitie te ondertekenen en/of door te geven.

* * *

Op dezelfde dag (3 november) heeft de Willehalm Stichting een tevens ondertekenbare petitie t.o.v. Dr. Slobodan Mitric (Karate Bob) opgesteld die op inhumane en illegale wijze door staatssecretaris Teeven binnenkort dreigt uitgewezen te worden naar Servië waar hij voor zijn dood vreest. 

Brief aan de Koning 28 mei 2013.docx

De Deugden als basis voor graalridderschap.docx

Kroonappel Willehalm Ridderorde.docx

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –

Replies

  • Zoals uit de petitie blijkt is het doel om een Civiele ridderorde van het Woord (m/v/) als invulling op de Miliaire Willems-Orde  in te stellen, iets wat grondwettelijk alleen de koning als Grootmeester van die Orde kan doen.  Zoals eveneens blijkt uit de petitie en de aangegeven links is het doel van die Ridderorde om de huidige materialistische, op egoïsme gebaseerde wereldeconomie om te vormen tot een zodanig gebaseerd op liefde voor de mens, aarde en kosmos. De door het Willehalm Instituut uitgegeven studies zoals De rechtvaardige prijs - Wereldeconomie als sociale organica, Geldordening als bewustzijnskwestie, en De Deugden – Jaargetijden van de ziel tonen aan hoe dat kan kan. Voor de naamgeving van de nieuw orde zie deel 1 van "Willem van Oranje, Parzival en de Graal" over de spirituele biografie van Willehalm, de middeleeuwse stichter van het oorspronkelijke Oranjehuis, als spiritus rector van het historische graalgebeuren van Parzival. Het is dus allemaal geen, of meer dan een, sprookje. Voor de indiening van deze petitie op 28 mei 2014 Sint Willehalmsdag, aan onze koning en de Raad van Adel hoop ik een afgeronde onderbouwing in boekvorm te schrijven. Zie ook de twee Willehal-Ridderorde Rondbrieven,

  • Wat is het doel hiervan?

    Hoe draagt het bij aan de groei van het collectief bewustzijn?

This reply was deleted.