Ik zag een petitie voorbij komen waarin om het aftreden van minister Schippers werd gevraagd en dacht wat is dit nu weer.

Ik keek toch even naar het filmpje van haar waar naar werd verwezen en was geschokt. oordeel zelf: https://www.youtube.com/watch?v=-TBIPHQ-lHU

Wil je zoiemand ook niet als vertegenwoordiger van ons allen, teken dan de petitie:

Aftreden geëist van minister Schippers

Minister Schippers heeft in een recent openbaar geworden filmpje een toespraak gehouden voor de leden van de vereniging tegen kwakzalverij. Haar woorden zijn onjuist, ongepast, ongenuanceerd en beledigend voor alle mensen die baat hebben bij de wel degelijk bewezen complementaire en preventieve geneeskunde.

PETITIE

Wij

Beroepsbeoefenaars en gebruikers van de complementaire geneeskunde

constateren

dat minister Schippers in haar toespraak ter ere van het vertrek van de heer Renckens van de vereniging tegen kwakzalverij zich ongenuanceerd en beledigend heeft uitgesproken over de complementaire geneeskunde, waarbij zij zich uitspreekt voor Evidence Based Medicine als zijnde het grootste goed. Recent onderzoek heeft aangetoond dat EBM ook binnen de conventionele geneeskunde ver te zoeken is. Zie: http://m.youtube.com/watch?v=-TBIPHQ-lHU

en verzoeken

de tweede kamer zich hierover uit te laten, en het aftreden van de minister te eisen.

tekenen kan hier: http://petities.nl/petitie/aftreden-geeist-van-minister-schippers

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –

Replies

 • Ik ben het eens met het doel, maar het middel vind ik onrealistisch.

  Zo blijf je als randgroep vechten tegen de bierkaai. Typisch gedrag getypeerd door afgescheidenheid en dualiteit. Waarom benaderen we dit probleem niet vanuit de liefde, om de minister en haar ijverige ambtenaren de nuance te laten zien? Voor een dergelijke lobby krijg je de handen eerder op elkaar. Als ze ons niet als geneeskunde erkent, so what? Dan noemen we het heelkunde, wat voor mij een veel dieper begrip is en positief geformuleerd. Heel is gezond, en genezen is het teniet doen van ziekten, toch?

  Los daarvan (het gaat hier niet om de semantiek) stel ik voor om een niet-veroordelende benadering te kiezen. Zo niet, dan veroordelen we elkaar en daar schieten we niets mee op.

  Wat is kwakzalverij? Een gedachte. Waarop gebaseerd? Op angst. En de bewijzen? Hoeveel wil je hebben, en hoe open sta je voor het tegendeel?

  Nee, laten we eerst de angst wegnemen en begrip kweken. Er zijn kwakzalvers geweest due de alternatieve geneeswijzen in den brede in de opinie verknald hebben. Het is en blijft mensenwerk. Niet elke moslim is een terrorist, niet elke corpsstudent bralt, niet elke natuurgenezer is een kwakzalver. En niet elke ongenuanceerde minister is zo onverbeterlijk dat hij/zij zou moeten opzouten.

  Voor een constructieve dialoog sta ik ter beschikking!

This reply was deleted.