Zingeving is de trend voor nieuw leiderschap in 2010

RISHIS WORKSHOP-REEKS ‘SOUL OF LEADERSHIP´

 

Amsterdam 26 maart 2010 – Zingeving is dé trend van 2010 volgenstrendwatcher Adjiedj Bakas (trendwatchervan het jaar in 2009). Door de toenemende onrust over de economische crisis,feitelijk een vertrouwenscrisis, zal in 2010 nog meer nadruk komen te liggen(dan in 2009) op zingeving en spiritualiteit, aldus Bakas. Mensen hebbenvertrouwen, troost en hoop nodig. Leiders zien we meer als hogepriesters. Wewillen dat zij met name op ethisch en moreel vlak het voortouw nemen. Deze tijdvraagt dus om een nieuw leiderschap! Rishis speelt hierop in met de reeks ‘Soul of Leadership’

 

Op woensdag 7 april de Business Workshop ‘Uit het Harnas’  van Paulien Assink in HuizeFrankendael. In deze workshop biedt Paulien 4 universele wegen van ontwikkelingaan, die uiteindelijk leiden tot een meer evenwichtig leiderschap. Ze maaktconcreet hoe het masker eruit ziet en hoe leiders zich spiritueel, mentaal,emotioneel en fysiek kunnen ontwikkelen. Paulien Assink was manager in dienstbij KPMG en is verbonden aan Twijnstra Gudde Adviseurs en Managers. Paulien isauteur van ´Uit het harnas; vier wegen naar authentiek en verantwoordleiderschap" en ´Samenspel; de kunst en praktijk van V/M leiderschap  en  oprichter van het internationale leiderschapsprogramma CALL (Community forAuthentic Leadership and Learning), een ontwikkelingsprogramma voor de top vanhet bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap.

 

Op woensdag 8 mei verzorgt de Astroloog Peter Delahay een interactieve lezing. In zijn lezing‘De kleur van de21e eeuw’ spreekt hij over de astrologische krachten dieop dit moment spelen. Peter geeft aan hoe oude vormen wegzakken en nieuwcreatief elán vorm krijgt. Netwerken wordt de ideale samenwerkingsvorm envrouwen lopen in dit tijdperk een pas vooruit! Delahay is gastdocent aan deUniversity of Illinois en een veelzijdig man: bedrijfsadviseur, econoom,waterbouwkundige, astroloog & visionair. Business Class noemde hem‘één van debelangrijkste denkers van deze tijd’. Hij consulteertmanagers en ondernemingen over de astrologische wenselijkheid van fusies enwordt door directies ingeschakeld om veranderingen te toetsen aan ontwikkelingenin de maatschappij. 'In de 21e eeuw is liefde en toewijding de enige bron vanmeerwaarde', is een van Peter´s stellingen die het oude ter discussie stellen enons de weg naar de toekomst wijzen.

 

Voor meer informatie en inschrijven voor deze business workshops voor managers enondernemers kijk op www.rishis.nl

 

 

image01.jpg

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Replies are closed for this discussion.