Gender

Female


Location

Zwolle Overijssel


Birthday:

September 21


Met welke talenten wil je anderen van dienst zijn?

COACHING ROND THEMA'S ALS LEVEN EN WERK. Benoem uw vraagstuk en het wordt een thema voor een coachingssessie. Ervaringsgerichte coaching met als doel om iemand in z'n essentiekracht te brengen, zodat vanuit innerlijke kracht het leven geleefd kan worden. In uw kracht staan met behulp van o.a. Enneagram Integratie Kunde Coaching, NLP coaching en andere parapsychologische coachingsmethodieken. WAT BRENGT EIK COACHING U? Enneagram Integratie Kunde Coaching ( EIK Coaching) is een coachingswijze die ingezet kan worden bij het uitwerken van een vraagstuk, dit kan zowel op het fysieke als psychische vlak zijn. Het enneagram is een psychologisch model dat o.a. gebruikt wordt om het onbewuste gedrag bewust te maken. Het enneagram wordt daarbij als het ware als een routekaart gebruikt om je te laten zijn wie je echt bent, je in je kracht te brengen en je te bevrijden van je beperkingen die je in je leven op onbewust niveau hebt aangenomen. Het ontstaat door je persoonlijke omgevingsfactoren zoals gezin, school, werk en andere invloeden. Dit maakt dat je op een gegeven moment uit je kracht raakt en je niet prettig voelt. Door terug te gaan naar je essentie kun je ZIJN wie je werkelijk bent, bereikbaar door EIK Coaching. Tevens wordt het enneagram als PROCESMODEL gebruikt. HOE KAN HET SOMS DAT JE EEN DOEL NIET KUNT BEREIKEN ZOALS JE WEL ZOU WILLEN? Alle handelingen kun je als een apart proces zien en er lopen dus veel processen naast elkaar. Wat maakt dat je soms geen effectieve stappen kunt nemen in een proces? Met het procesmodel krijgt je inzicht op welk punt je staat en wat er nodig is om b.v. op een andere wijze keuzes te maken, stappen te nemen en het doel wel te bereiken.


Wat is je website?

http://www.coachingzwolle.nl


Wat betekent spiritualiteit voor jou?

spiritualiteit is voor mij het bij mezelf thuis zijn vanuit innerlijke kracht. Vanuit het inzicht dat ik goed ben zo als ik ben en mag zijn, naar het grote geheel kijken en er lerende in zijn, want het is niet altijd eenvoudig door alle prikkels en invloeden van buitenaf.


Hoe is dat inzicht gegroeid en wie/wat speelde daarbij een bijzondere rol?

Dit inzicht is gegroeid vanuit een leven uit angst en overleven naar een leven vanuit liefde. Dit is tot stand gekomen door persoonlijke ontwikkeling trainingen en ervaringen.


Wat doe je met spiritualiteit in je werk?

In mijn werk kijk ik met gezonde nieuwsgierigheid naar mensen en hun beweegredenen. Ieder heeft zijn eigen verhaal en z'n eigen waarheid en dat is boeiend. Voor mij is het bijzonder om mensen in hun kracht te brengen op momenten dat er sprake is van onbalans. Het werken met het onbewuste speelt hierbij een grote rol en geeft veel inzicht. En inzicht geeft uitzicht.


Mijn advies/quote aan anderen:

de innerlijke kracht als bron