Het Spiritueel Ondernemers Netwerk biedt inspiratie aan ondernemers, managers en leidinggevenden die werken aan spirituele groei van zichzelf en hun organisatie, door verbindingen te leggen tussen mensen en informatie. 

Wat is spiritualiteit?
Spiritualiteit is een complex en beladen begrip. Het heeft te maken met ontwikkeling van je bewustzijn. Een bewustzijn van jezelf en de verbondenheid van alles met elkaar. Iedereen volgt zijn eigen unieke weg om te zoeken en ervaren wie hij wil zijn. De ene is niet beter dan de ander. Spiritueel bewustzijn betekent daarom afzien van oordeel en respect voor de keuzen die anderen maken. Spiritualiteit wordt vaak geassocieerd met religie. Spiritualiteit is echter niet verbonden aan enige religie (als het goed is andersom wel). Het richt zich meer op innerlijke transformatie, dan op van buiten aangeleerde regels.

Spiritualiteit en ondernemen
Spiritualiteit wordt vaak als "soft" gezien en onverenigbaar met het "harde" ondernemen. Spiritueel bewustzijn geeft echter een andere kijk op jezelf en je relatie met anderen en de wereld en is daarmee onlosmakelijk verbonden met de visie op ondernemen en organisaties. In organisaties kun je er dus niet om heen. Dit wordt ook erkend in de nieuwste management en organisatie visies, modellen en technieken. Voorbeelden hiervan zijn "De 8ste eigenschap" zoals beschreven door Stephen R. Covey, "Servant Leadership" van Robert K. Greenleaf , "Spiral Dynamics" door Beck en Cowan. Informatie over deze en meer modellen en stromingen zijn op deze site te vinden. Omdat spiritualiteit een beladen begrip is, wordt het vaak anders aangeduid en gebracht onder de noemer van bijvoorbeeld bewustzijn, zinvol of zingeving, nieuwe orientatie, ontwaken, presence, flow, bezieling, synchroniciteit, duurzaam, maatschappelijk verantwoord, etc. etc.. Al deze onderwerpen vind je op deze website terug. 

Deze website
Deze website is ontstaan uit mijn eigen zoektocht naar toepassing van spiritualiteit in het werk. Het begon toen mijn ernstig zieke broer door wat hij noemde een "spirituele levenswijze" ineens weinig last meer had van zijn "ongeneeslijke" autoimmuunziekte. Hij vertelde mij dit en gaf mij het boekje "De zeven spirituele wetten van succes"van Deepak Chopra. Dit was voor mij de aanleiding om alles over spiritualiteit te onderzoeken. Ik had (nog) niets met spiritualiteit, dus ging er een hele nieuwe wereld voor mij open. Rationeel als ik was zocht ik ook naar (wetenschappelijke) bewijzen en verklaringen. Ik kwam tot de conclusie dat je er als mens niet om heen kunt. Een crisissituatie, zakelijke en privé, leidde tot verdieping van het spirituele inzicht en het werkelijk doorleven ervan. Ik bedacht dat als je er als mens iets mee moet, je er dus ook in je werk iets mee moet. De zoektocht hiernaar leverde zoveel relevante informatie dat ik besloot die te delen met anderen die ongetwijfeld naar hetzelfde op zoek waren. Dit bleek inderdaad het geval en door alle enthousiaste reacties heb ik de website steeds verder uitgebreid.
Om het netwerk interactiever te maken en mensen meer mogelijkheid te geven zich met elkaar te verbinden en kennis en ervaring te delen heb ik recent een nieuwe netwerkwebsite opgezet. 
Daarnaast fasciliteer ik vanuit dit netwerk mensen bij het vinden van een baan die past bij hun spirituele ontwikkeling. Door spirituele ontwikkeling wordt je namelijk ook bewuster wie je zelf bent en maakt daarom andere keuzes voor je werk. 
Tenslotte bracht ik recent alle inzichten bijeen in het boek Succeskompas, richting geven aan je leven en werk.
Succeskompas beschrijft de essentie van ons bestaan (energie, bewustzijn en trilling), hoe dit werkt en wat je er in de praktijk mee kunt doen. Over accepteren van het heden, loslaten van het verleden om vrij de toekomst te creëeren met wat je zegt, denkt en doet. Vervolgens wordt vanuit een ruimer perspectief gekeken naar de evolutie van onze essentie. Die evolutie blijkt meerdere levens te omvatten, waarin je focus verschuift van fysiek naar bewustzijn. Elk leven heeft een specifiek doel. Met deze inzichten wordt het succeskompas ontwikkeld, hoe je vanuit je essentie succesvol richting geeft aan je leven. Het Succeskompas is ook richtinggevend voor organisaties en de basis voor duurzame verbinding van mensen en organisaties.
Het boek is diepgaand en praktisch tegelijk en plaatst alle relevante onderwerpen in een logisch verband en is daarom niet alleen een goede start voor je spirituele ontwikkeling, maar ook voor verdieping van je inzicht. Meer over het  Succeskompas...

Meld je nu aan bij de netwerksite en je krijgt als welkomstgeschenk een e-boek met samenvattingen van spirituele boeken (99 pag.,19 boeken!).

Heb je informatie die op deze site kan worden opgenomen, vragen, opmerkingen, suggesties of wil je adverteren, neem dan contact op.

Veel succes

Theo Buijsrogge

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk