Geef mij een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken - Confucius

Zoek je als Nieuwe Tijdsmens een organisatie of opdrachten die passen bij wie je echt bent?
Zoek je als Nieuwe Tijdsorganisatie gelijksgestemde medewerkers?
Lees dan verder, want Nieuwe Tijdsenergie vraagt om een andere aanpak!

Kenmerken van de Nieuwe Tijd
De energie van de 'Nieuwe Tijd' is verankerd in integriteit ofwel heelheid. Vanuit heelheid naar de mens kijkend spelen niet alleen fysieke en intelllectuele kwaliteiten een rol, maar ook de emotionele en spirituele dimensies. Anders gezegd, IQ (intelligentie), FQ (fysieke intelligentie), EQ (emotionele intelligentie) en SQ (spirituele intelligentie) van een mens verdienen allemaal aandacht en dienen in balans te zijn. Dit resulteert in de waardering van gevoel en intuïtie, naast cognitieve vaardigheden.
Voor elk mens heeft het leven een andere betekenis, zijn er andere dingen die het leven zinvol maken, die hem energie geven, die zijn passie aanwakkeren. Anders gezegd iedereen heeft een ander levensdoel. Daarnaast heeft iedereen bij zijn geboorte specifieke kwaliteiten en talenten meegekregen. Werken met die talenten geeft energie. Andere dingen kosten energie. Tenslotte handelt iedereen vanuit bepaalde waarden. Alleen door dit te onderkennen en de complete mens te zien kunnen mensen voor een organisaties optimaal worden ingezet en een maximale bijdrage leveren. Het betekent respect voor elkaar en elkaars unieke kwaliteiten, maar ook voor onze omgeving. Mens en planeet worden dan niet "gebruikt", maar de unieke kwaliteiten worden ingezet om meerwaarde voor elkaar te creëeren. Iedereen vanuit de verantwoordelijkheid van zijn eigen rol hierin. Het betekent open en respectvolle samenwerking en het benutten van de potentie van het individu en met elkaar samen te werken aan een doel.
Dit wijkt in veel opzichten af van de gangbare manier van organiseren, waarbij de nadruk ligt op "shareholdervalue" en korte termijn winstmaximalisatie (profit) in plaats van lange termijn waardecreatie voor alle stakeholders (people, planet, profit). Personeel wordt gezien als vervangbaar "kapitaal" in plaats van mensen met individuele kwaliteiten die door bundeling van de juiste talenten grootse prestaties kunnen leveren. Traditionele organisaties hebben veel controlemechanismen, gebaseerd op angst, die de potentie van mensen inperkt en negeert.
Werken met nieuwe tijdsenergie betekent dat medewerkers in hun werk zichzelf kunnen zijn, het beste uit zichzelf kunnen halen en daardoor optimaal presteren voor zichzelf en hun organisatie. Dit zal zich uiteindelijk altijd vertalen in een positief effect op de toegevoegde waarde die een organisatie levert voor al haar stakeholders. Alleen door als mens in de juiste organisatie en op de juiste plek te zitten kan recht worden gedaan aan zowel de persoonlijke- als organisatiedoelstellingen. Dit gaat verder dan het matchen van kennis en ervaring met functie- en competentieprofielen.
Profiel van een Nieuwe Tijdsorganisatie
Een Nieuwe Tijdsorganisatie creëert waarde voor alle stakeholders. Winstmaken is geen doel op zich, maar een voorwaarde voor het voortbestaan van de organisatie. Winst is een indicator voor de mate waarin de organisatie succesvol is in het creëeren van waarde. Medewerkers worden als waardevolle individuen gezien, waarvan de talenten optimaal kunnen worden ingezet om een maximale bijdrage te kunnen leveren aan de persoonlijke- en organisatiedoelstelling. Ze nemen hun eigen verantwoordelijkheid en worden hiertoe in staat gesteld, waardoor controlemechanismen en voorgeschreven procedures tot een minimum kunnen worden beperkt.  Mensen gaan met respect met elkaar en de omgeving om en er is aandacht voor zelfreflectie, zowel op individueel als organisatieniveau. Cognitieve en gevoelsmatige zaken worden hierbij in balans gewaardeerd. Zo ontstaat een besef van eenheid, wordt iedereen een schakel in het succes van het geheel en worden persoonlijk- en organisatiesucces verbonden.
De organisatie omarmt principes zoals o.a. "Servant Leadership" (meer info: pagina Leiderschap), "Schitterend organiseren", "Rijnlands Organiseren" en "Slow Management" (meer info: pagina Spiritueel organiseren), en past deze bewust of onbewust toe.
Profiel van de Nieuwe Tijds(interim)manager of zelfstandig ondernemer
Deze persoon is door persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie gegroeid in bewustzijn. Hij/zij is zichzelf en werkt onafhankelijk, vanuit zijn/haar talenten en waarden en neemt hiervoor de verantwoordelijkheid. Hij/zij is zich bewust van het belang van zowel cognitieve vaardigheden als gevoelsmatige zaken en kan beiden in balans met elkaar inzetten. Hij/zij respecteert de individuele kwaliteiten van anderen mensen en is in organisaties gefocust op werkelijke samenwerking met waardecreatie voor iedereen als doel. Zelfreflectie voedt hun voortdurende persoonlijke groei.
Veel mensen die door persoonlijke ontwikkeling gegroeid zijn in (zelf)bewustzijn besluiten niet meer in dienst van een organisatie te werken, maar als zelfstandige. Dit geeft de optimale vrijheid om invulling te geven aan je talenten en passie op de manier die bij jou past.
Succesvolle keuzes maken in de Nieuwe Tijd
Voor het optimaal en succesvol functioneren in het werk en het verbinden van mensen en organisaties is niet alleen de inhoud van je traditionele CV bepalend. Nadrukkelijk moet worden gekeken naar wie je in essentie bent, wat je levensdoel is, welke talenten je hebt en welke waarden voor jou belangrijk zijn bij invulling van leven en werk. Je persoonlijke missie tenslotte geeft aan hoe je met deze elementen invulling geeft aan jouw leven en werk. Het vormt samen je kompas, waarmee je een succesvolle koers uit kan zetten. Daarom noemen we dat je Succeskompas, zoals beschreven in het boek Succeskompas, richting geven aan je leven en werk. (Meer hierover op www.succeskompas.nl.)
Het Succeskompas vormt de kern van je spirituele CV. Waar je traditionele CV erg gericht is op het verleden, is je Spirituele CV ook vooral toekomstgericht.
Om je te ondersteunen bij het expliciet maken van jouw Succeskompas en het vastleggen hiervan in een Spiritueel CV is een handleiding gemaakt. Dit ondersteunt je om vanuit je essentie richting te geven aan je werk.
Lees verder meer over deze handleidingen en hoe je ze kunt ontvangen.

Vinden van werk dat past bij wie je echt bent
Heb je als Nieuwe Tijds(interim)manager het gevoel dat je je huidige organisatie ontgroeid bent en zoek je een passender omgeving of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wil je als zelfstandig ondernemer invulling geven aan wie je echt bent? 
Werk vinden dat past bij wie je echt bent begint met het kennen van jezelf en van hieruit richting geven aan je keuzes. Het boek Succeskompas en de bijbehorende handleiding kunnen je hierbij helpen. Naar Boeken en handleidingen...

Daarnaast leert de ervaring dat het niet voor iedereen even makkelijk is zichzelf objectief te bekijken, laat staan de onderliggende essentie te zien. Je Succeskompas wordt dan vaak in te algemene termen verwoord, waardoor je onderscheidende kwaliteiten onvoldoende tot zijn recht komen en het te weinig richtinggevend is. Het is dan waardevol je te laten adviseren of coachen bij het proces om echt door te dringen tot de essentie en het Succeskompas werkelijk richtinggevend te maken.  Daarbij kan ook aandacht gegeven worden aan het toepassen van het Succeskompas in de praktijk. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Heb je een goed inzicht wie je zelf bent, wat jouw Succeskompas is, dan kun je op zoek naar de baan die past bij wie je echt bent. Er zijn vele intermediairs die bemiddelen tussen mensen en organisaties bij het invullen van vacatures. De meesten kijken echter niet verder dan de match tussen CV (wie je was) en functieprofiel. Door jouw Succeskompas op een passende manier in je CV te verwoorden zorg je er zelf dat de aandacht wordt gericht op wie je wil zijn i.p.v. wie je was.

Ben je zelfstandig ondernemer (of wil dat worden)?
Als zelfstandige is het extra belangrijk om je bewust te zijn van je essentie, dit expliciet te maken en van hieruit je koers te bepalen. Het is niet alleen belangrijk om je te helpen te focussen op de juiste opdrachten en het aantrekken hiervan. Het helpt je ook je duidelijk te onderscheiden in de sterk groeiende groep van zelfstandigen, waardoor opdrachtgevers jouw kunnen gaan vinden in plaats van te concurreren met vele vergelijkbare anderen. Het gebruiken van de handleiding helpt je hierbij op weg.  

Ook hier geldt dat het niet voor iedereen even makkelijk is zichzelf objectief te bekijken, laat staan de onderliggende essentie te zien. Je Succeskompas wordt dan vaak in te algemene termen verwoord, waardoor je onderscheidende kwaliteiten onvoldoende tot zijn recht komen en het te weinig richtinggevend is. Het is dan waardevol je te laten adviseren of coachen bij het proces om echt door te dringen tot de essentie en het Succeskompas werkelijk richtinggevend te maken. Daarbij kan ook aandacht gegeven worden aan het toepassen van het Succeskompas in de praktijk. Daarnaast komen er als startende zelfstandig ondernemer diverse praktische vragen op je af. Wil je begeleiding bij de sprong naar zelfstandig ondernemer , de uitwerking van je Succeskompas zodat het echt richtinggevend en onderscheidend is en/of de praktische toepassing hiervan? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

Boeken en handleidingen

succeskompas-boekkaft Het boek Succeskompas, richting geven aan je leven en werk beschrijft op een heldere manier de essentie van je bestaan, hoe dit werkt en wat je er in de praktijk mee kunt doen, welke evolutie mensen en organisaties doormaken en hoe met deze inzichten richting kan worden gegeven aan duurzaam succes voor mensen en organisaties.

Het boek bevat de codes voor het gratis downloaden van handleidingen
Koop het boek nu (voor € 20) bij: managementboek.nl of een persoonlijk exemplaar van de auteur.

Meer informatie: www.succeskompas.nl
Enkele reacties op het boek:
'indrukwekkend, praktisch, helder, legt verbanden, laat essentie van keuzes zien, reikt inzichten aan, getuigt van wijsheid, een aanrader!'
'Een boek dat veel andere boeken overbodig maakt omdat het zo helder de essentie weergeeft van 'persoonlijk leiderschap' in werk en leven'
meer reacties...
 
handleiding persoonlijk Succeskompas 'Handleiding voor het opstellen van je persoonlijke Succeskompas
Richting geven aan je leven en werk'

Handleiding met reflectievragen, oefeniningen, instructies en voorbeelden om je eigen doel, talenten, waarden en missie vast te stellen, gebaseerd op het boek Succeskompas, richting geven aan je leven en werk

Downloaden
 

Enkele reacties op de handleidingen van mensen die er mee aan de slag gingen:

"Het opstellen van de spirituele CV heeft mijn ogen geopend en tevens de motivatie gegeven om nu de stap te maken hiermee door te gaan. De handleiding is goed duidelijk opgesteld en "verplicht" je diep in jezelf te kijken en naar boven te halen wat je echt wilt (en wat je eigenlijk al heel lang weet)."

"Ik wil je alvast hartelijk bedanken voor het sturen van de format van het spiritueel CV en de bijbehorende handleiding. Het invullen ervan heeft al zijn werk gedaan :-), het maakt me meer bewust en brengt me dichter bij mijn kern."

"Dank voor de handleiding. Was zeker erg handig! Niet alleen voor het spiritueel cv maar ook om te beschrijven waar ik als zelfstandige voor sta (tbv mijn website)" 

"Mijn reguliere CV heb ik aangepast doordat ik geïnspireerd werd door het schrijven van de spirituele CV".

"Ik vond het erg leuk om de spirituele CV te maken. het helpt enorm om focus aan te brengen en vraagt om interessant zelfonderzoek. De handleiding was erg duidelijk en bruikbaar. Ik heb er veel aan gehad."

"Ik vind je handleiding erg goed in elkaar zitten. Lekker duidelijk, puur de essentie en handige modellen die hulp bieden."

"Bedankt voor je handleiding voor het spirituele cv. Mooie opstelling en dit ben ik nog nooit tegengekomen!"

"Ik vond het een heel mooi proces om door te gaan. Nu ik dit op papier heb staan voel ik me een stuk steviger en rustiger. Volgens mij echt het effect van het innerlijk kompas. Dankjewel hiervoor."

"In één woord perfect."

"Jouw handleiding heeft mij zeker geholpen om mijn wensen en doelen concreter te maken." 

"Het was inspirerend om mijn spirituele cv te maken. De handleiding kwam hierbij goed van pas. Het is echt een goed hulpmiddel om dingen concreet te maken. "

"Het is mooi om in deze spirituele c.v. alles zo mooi bijeen te zien. Wat je drijft, hoe je dingen ziet, wat er in essentie in jezelf aanwezig is, en wat er aan potentie uit wilt! Dank je wel voor dit proces.."

"Het schrijven van mijn spirituele CV heeft even wat tijd in beslag genomen, maar tijd was juist hetgene wat ik nodig had om voor mezelf duidelijker te krijgen wat ik wil op de arbeidsmarkt en hoe ik mezelf kan presenteren op een manier die bij me past en zowel zakelijk als persoonlijk is!"

"Het samenstellen van dit specifieke CV vergt wat diepgaande introspectie die het verdere verloop van mijn carrière kan bepalen. Deze tip zal zeker helpen om h.e.e.a. te bespoedigen."

"Dank je wel voor het leuke gesprek van zojuist, dat biedt mij weer mogelijkheden voor een volgende stap."Vragen
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen, neem dan vrijblijvend contact op of mail  naar theo@succeskompas.nl.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk