AMT conference speech on importance of joy

Therapeuten conferentie in Londen - ik mocht vertellen over de toegevoegde waarde van vreugde in de therapie :-)

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk