Beroepsvereniging

Mijn behandelingen worden geheel /gedeeltelijk vergoed als u aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen onder de kop Natuurgeneeskunde. Vraag uw zorgverzekeraar!

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk