de 5 elementen

De steen vertegenwoordigd het element Aarde, de veer het element Lucht, de schelpen het element Water en het kaarsje het element Vuur. En dat wat alles omvat is het element Ether

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk