De ontdekking van het Wezenland

Spiritueel roman over een jonge vrouw die ontdekt welke invloed haar vorige leven op haar huidige leven heeft. Haar familieleden, vrienden én vijanden zijn teruggekomen.

www.wezenland.nl

Read more…
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk