De ontdekking van het Wezenland

Spiritueel roman over een jonge vrouw die ontdekt welke invloed haar vorige leven op haar huidige leven heeft. Haar familieleden, vrienden én vijanden zijn teruggekomen.

www.wezenland.nl

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk