De Rode Tent.

De Rode Tent is een veilige plek voor vrouwen om samen te komen. Samen geven we voeding en bedding aan elkaar om onze verhalen te delen zonder oordeel en met respect voor elkaar.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk