ENO process ART coaching

Een volledig beeld ontstaat wanneer wij in staat zijn beide polen te doorgronden. eno = one

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk