Recording Emerald Tablets.Chapter 20

Deze meditatie is van “Hoofdstuk Twintig: Ascensie – Goddelijke Mens Blootgesteld” en is een deel van het boek, “The Emerald Tablets for 2012 & Beyond,” dat was gechanneled door Ashalyn van Thoth the Atlantean en uitgegeven in augustus 2011.

Op 24 januari 24, 2013 Ashalyn gaf Carla Harren toestemming om deze meditatie te reproduceren in verschillende talen en het delen met “het Universele Veld van Een, door donatie of een vorm van dienstbaarheid aan de mensheid.” Vermeld altijd deze alinea en Ashalyn’s website

www.EmeraldTablets.Net, waar men kan meer leren of het boek kopen. ~ Namaste

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk