Reiki

Een energetische behandeling die zorgt voor meer doorstroming van energie. Het opheffen van blokkades, verlichting van pijn, meer rust meer welbevinden.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk