Wie zou je zijn

Wie zou je zijn, als je zeker wist dat wie je nu bent, precies is zoals je hoort te zijn?

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk