10 tips voor spiritueel ondernemen

10 tips voor spiritueel ondernemen

In de interviews die ik gegeven heb komt vaak de vraag voor: Kun je enkele tips geven aan ondernemers om spiritueel te ondernemen? Dat illustreert hoe veel mensen op zoek zijn naar een nieuw trucje om gelukkiger en succesvoller te zijn. Spiritualiteit is echter geen trucje. Spiritualiteit echt omarmen betekent heel hard werken aan jezelf. Natuurlijk ga je je dan wel op een bepaalde manier gedragen. Enkele belangrijke aspecten daaruit zal ik hier noemen:

1. Ken jezelf

Je bent niet wat je omgeving vindt. Je bent ook niet je lichaam, je emoties of je gedachten. Je Hogere Zelf is de kern van wie je bent. Het kent geen tijd en ruimte en leeft in eenheid en verbondenheid met alles en iedereen in het universum. Je Hogere Zelf heeft in dit leven een lichaam, emoties en gedachten met als doel bepaalde ervaringen op te doen. Elk aspect van jou (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel) heeft zijn eigen functie in het geheel en verdient evenveel aandacht. Bij veel mensen zijn delen onderbelicht, waardoor zij uit balans zijn. Door jezelf te leren kennen en alle aspecten aandacht te geven kom je weer in balans. 

Alles is energie en energieën met dezelfde trilling trekken elkaar aan. Jouw energie trekt daarom bepaalde mensen en situaties aan. Die zijn daarom een weerspiegeling van wie jij bent. Vooral als iets je raakt betekent het wat voor je.
Wil je jezelf leren kennen, vraag je dan in elke situatie af:
- Wat voel ik?
- Waarom ervaar ik dat zo?
- Wat betekent het voor mij?
- Wat kan ik hiermee doen?

2. Bepaal je Succeskompas

Weet jij wie je bent? Wat is je levensdoel? Wat zijn je talenten? Wat zijn jouw kernwaarden? en wat is je Missie? Samen vormen ze je Succeskompas, beschrijven ze wie jij in essentie bent en geven ze richting aan alle keuzes waar je voor komt te staan in je leven en werk.
Je Succeskompas volgen resulteert in: Zingeving, bezieling, inspiratie, passie, energie, flow, synchroniciteit en een goed gevoel.
Je Succeskompas niet volgen resulteert in: Verveling, energieverlies, onverschilligheid, apathie, lusteloosheid en weerstand.
Een organisatie, team of samenwerkingsverband heeft ook een Succeskompas. Door hiervan het Succeskompas te bepalen vind je vanzelf wat de deelnemers werkelijk verbindt en wat richtinggevend is voor de keuzes die moeten worden gemaakt.
Ondernemingen die zich bewust zijn van hun Succeskompas en die hier ook naar handelen zijn duurzaam succesvol. Het is er prettig werken en mee samenwerken.
Ken jij het Succeskompas van jezelf en jouw organisatie?

De basis van het Succeskompas is je Doel. Hoe kun je verwachten dat je krijgt wat je wilt als je geen doel voor ogen hebt. Door je doelen op te schrijven veranker je ze in je aandacht en daarmee versterk je de energieën die helpen deze doelen te realiseren. Heb jij een helder doel voor ogen? Wat zijn jouw doelen voor korte (3mnd), middelange (1jr) en lange termijn (5jr)?

3. Ben jezelf

Weet je wie je bent en welke richting je Succeskompas op wijst, dan is je volgende uitdaging om dat ook werkelijk te Zijn en te kiezen voor je authentieke zelf in plaats van je ego. Je ego is een beeld dat je van jezelf hebt, je maatschappelijke masker en de rollen die je speelt. Het ego is gevoelig voor invloeden van mensen en situaties buiten zichzelf. Het streeft naar goedkeuring door anderen en wil macht en controle uitoefenen. Vaak gaat het een eigen leven leiden en raak je ver verwijderd van je authentieke zelf.
Jezelf zijn is vaak eng, het betekent dat je je onafhankelijk maakt van de goedkeuring door anderen. Je laat de controle los. Wat je doet laat je niet meer bepalen door je omgeving, maar door de inspiratie vanuit jezelf. Hoe meer je dit doet, hoe groter je vertrouwen wordt en hoe makkelijker en succesvoller je zo zal zijn.
Waar vind jij het loslaten van de controle nog eng? Waarom?

4. Afstemmen op je Zelf

We worden in onze samenleving continu belaagd door onze omgeving, die om onze aandacht vraagt. Media, collega's, vrienden en familie doen ons geloven dat we dit of dat moeten doen of hebben om gelukkig te worden. Dat trekt al onze aandacht naar de omgeving. Door die eenzijdige gerichtheid zijn we niet meer in balans; we verliezen het contact met ons echte Zelf. Die balans kunnen we herstellen door o.a.
- Leven in het NU
De toekomst en het verleden spelen zich af in onze gedachten. Het NU kun je niet bedenken, maar alleen ervaren. Je Zelf kun je ook alleen ervaren. Je kunt dus alleen afgestemd zijn op je Zelf als je in het NU bent. Leef in het NU, geef je volledige aandacht aan waar je nu mee bezig bent en maak alleen een uitstapje naar de toekomst als dat praktisch is, bijvoorbeeld om iets te plannen.
- Stilte
Signalen van je Zelf zijn heel subtiel, je Zelf fluistert. Als je je aandacht laat absorberen door alles wat om je heen gebeurt, kun je die bron niet ‘horen’. Zet om te beginnen eens de radio en tv uit. Mensen die periodiek stiltes tussen hun werkzaamheden inlassen blijken creatiever en productiever te zijn!
- Harmonie
De verbinding met je Zelf is gebaat bij harmonie. Streef naar harmonie met alles om je heen. Vermijd alles (en ook iedereen) wat afbreuk doet aan deze harmonie en zorgt voor schommeling in je stemming, intenties, gedachten en gezondheid.
Andere keuzes die je kunnen helpen zijn: meditatie, yoga, contact met de natuur en een gezonde levensstijl.
Wanneer was jij helemaal (all)een met je Zelf?

5. Gebruik je intuïtie en gevoel

Je intuïtie is een goede raadgever. Het geeft je signalen om de juiste keuzes te maken. Die signalen kun je op verschillende manieren gewaar worden bijvoorbeeld in de vorm van gedachten, gevoelens, beelden of stemmen. Wie heeft er niet eens meegemaakt dat hij achteraf dacht: Ik had al zo'n gevoel dat het zo zou lopen.
Net als spieren in je lijf kun je je intuïtie trainen, waardoor je de verschillende signalen leert onderscheiden en daarop meer kunt gaan vertrouwen.
Je gevoel geeft ook feedback over wat een situatie voor jou betekent. Of je weerstand biedt aan je verlangens of die juist toelaat. Voel dit heel bewust en laat het dan los. De energie van ervaringen die niet bewust worden gevoeld en doorleefd blijft in je vastzitten en trekt vanzelf weer soortgelijke ervaringen aan.
Voor je Hoger Zelf gaat het hele leven over voelen en is de rest onbelangrijk. Je Hoger Zelf leert en groeit door te voelen.
Een mooie kreet is daarom: Volg je hart, gebruik je hoofd
Wanneer had jij een voorgevoel dat achteraf juist bleek te zijn? Heb je dat toen gevolgd? Kun jij onder woorden brengen wat je nu voelt? Wat betekent dat voor je?

6. Wees dienstbaar

Wat je geeft zul je ontvangen. Niet wat je fysiek geeft, maar vooral de intentie erachter is bepalend voor de energie van het geven. En die komt vroeg of laat weer bij je terug. In de kern zit ons universum zo in elkaar. Anderen dienen is een mooie manier van geven. Het betekent dat wat je doet de ander helpt en nuttig is. Als je daarbij gebruikmaakt van jouw kwaliteiten, capaciteiten en talenten, dan sta je in je kracht. En door jouw kracht en talenten aan te wenden om anderen te dienen, breng je verbinding tot stand en dien je uiteindelijk ook jezelf.
Weet jij als ondernemer wat de werkelijke behoeften van je klanten zijn? Wanneer heb je daar het laatst naar gevraagd?

7. Aandacht geven aan wat je wil

Wat je aandacht geeft dat groeit. Richt daarom je aandacht exclusief op wat je wilt. Aandacht geven doen we met wat we denken, wat we zeggen en wat we doen.
Denk daarom alleen positief, want ook wat je negatieve aandacht geeft dat groeit. Denk vooral wat je verlangt, zeg wat je denkt en doe wat je zegt.
Bedoel jij altijd 'ja' als je het zegt? En doe je dat dan ook altijd? Waarom niet?

8. Samenwerken

We zijn niet alleen op de wereld. Op het niveau van ons Hogere Zelf zijn we zelfs allemaal met elkaar verbonden. Samenwerken en verbinden is daarom heel natuurlijk gedrag. Ons ego wil ons doen geloven dat we afgescheiden zijn en ons alleen op ons eigen belang moeten richten. Om tot verbinding en samenwerking te komen dienen we in onze communicatie dieper te gaan dan het ego-niveau met haar stellingen, meningen, posities en strategieën. Dit doen we door de onderliggende gevoelens, behoeften, intenties en motivaties bespreekbaar te maken. Dat kun je bevorderen door de juiste feedback in gesprekken te geven: houd alles bij jezelf, neem objectief waar, geef aan wat voor gevoel dit bij je oproept, wat je behoefte is en verwoordt tenslotte je verzoek.
Eerlijk communiceren over je gevoelens en behoeften, open zijn over je twijfels en angsten en de fouten die je maakt toegeven noemen we meestal kwetsbaar opstellen. Het is kwetsbaar vanuit het perspectief van het ego, dat alles onder controle wil houden en bang is om zijn positie te verliezen. Handelend vanuit je authentieke zelf is een kwetsbare opstelling geen probleem maar natuurlijk gedrag. Het getuigt van kracht. Je komt oprecht, authentiek en menselijk over en roept datzelfde gedrag bij anderen op.
Ben jij altijd eerlijk over je intenties? Wanneer heb jij je voor het laatst kwetsbaar opgesteld?

9. Niet (ver)oordelen

Oordelen is mensen en zaken bestempelen als goed en slecht, dingen classificeren en analyseren. Voortdurend oordelen veroorzaakt veel onrust in je innerlijke dialoog. Het leidt je aandacht af van wat je werkelijk wilt. Zo geef je onnodig aandacht en energie weg.
Iedereen op jouw pad is een reflectie van wie jij bent, dus elk oordeel hierover is een oordeel over jezelf. Daarnaast volgt iedereen zijn eigen pad, dus hoe kun je nu beoordelen of wat die ander doet goed of slecht is voor hem?
Niet oordelen betekent niet dat je alles maar goed moet vinden. Het betekent alleen dat je alles zijn eigen waarde laat hebben. Je haalt waarnemen en oordelen uit elkaar en kiest vervolgens wat je met je waarneming wilt doen. Niet oordelen is dus zeker niet hetzelfde als geen keuzes maken.
Wie is heel anders dan jijzelf? Wat kun je daar van leren?

10. Volg de stroom

Het leven is als een stroom. Bied je hier weerstand tegen, dan kost dat veel energie en je komt er niet ver mee. Probeer daarom de stroom te volgen en wees hierin flexibel. Een rivier probeert ook niet door een steen heen te stromen, maar gaat er flexibel omheen. Volg je de stroom, dan lijkt alles als vanzelf te gebeuren en ervaar je synchroniciteit. Dit uit zich in toevallige ontmoetingen, dingen die op wonderbaarlijke wijze samenvallen, informatie die komt wanneer die nét nodig is, het gevoel dat alles precies klopt, dat alles zo heeft moeten zijn. Handel je volgens bovenstaande punten, dan is dat een goede basis om jouw stroom te vinden.
Wat stroomt en wel en niet in jouw leven?

En tenslotte nog één extra tip:

11. Geniet
Spreek niet met jezelf af dat je pas kan genieten als je die order binnen hebt of nog erger, pas als je met pensioen bent. Maak jezelf niet ongelukkig met wat er (nog) niet is. Wees dankbaar voor wat je al hebt en geniet van de kleine dingen, een kop heerlijk geurende koffie, een fijn gesprek met je klant, de lach op het gezicht van je collega.
Waar ben jij dankbaar voor? Kun je daarvan genieten?

veel succes!

Theo Buijsrogge

(Dit is een beknopte weergave van enkele inzichten uit mijn boek Succeskompas, richting geven aan je leven en werk. Daarin vind je nog veel meer inzichten, voorbeelden en praktische toepassingen om duurzaam succesvol te zijn)

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Comments

  • Wow! wat een fantastisch stuk! Heel fijn om bepaalde bevestigingen te lezen. Dit zou iedereen toe moeten passen. Het maakt het leven heel veel lichter en liefdevoller.
This reply was deleted.