12 tips om slaapverstoorders te vermijden

DOOOZz-checklist slaapverstoordershttp://www.adamah.nl/images/Slaapverstoorders-checklist.pdf1 stralingvervuiling verstoort op minimaal 3 manieren de nachtrust:a. Doordat straling ’s nachts door je lichaam als “licht” wordt waargenomen raakt jemelatonineproductie in de war. Na 2 maanden blootstelling aan straling vanzendmasten daalde bij een test in een tegenoverliggende flat de melatoninewaardevan de bewoners tot nog maar 20% van wat deze moet zijn. Het dag-nachtritmewordt dus geheel vernietigd. Al bij bij 20 µW/m² treedt melatoninedaling op (zeerveel woningen zitten hier boven) en hiermee slaapverstoring.b. Een remming/daling van het neuro-enzym acethylcholine geeft een pieken van deneurotransmittor cholinesterase waardoor er overprikkeling van het zenuwgestelplaatsvindt. Dit neurotoxisch effect van straling vindt plaats in de frontaalkwab, is deoorzaak mede van kunstmatige stress, onrust, vermoeidheid en slapeloosheid alsookvan zogenaamde ADHD die geen ADHD is. De werking is exact dezelfde als die vanorganopesticiden en zenuwgas sarin in lichtere dosis. (bron Lucinda Grant:Microwaves imitate pesticides 1997 = Zweedse replica onderzoek van Russischeonderzoeken met steeds deze uitkomst)c. Bij 10 - 270 µW/m² al een doorlopend verhoging stresshormonen adrenalinenoradrenaline. Doorlopende daling dopamine phenylethylamine; geen herstelbeginwaarden na anderhalf jaar zendmaststraling.2 Aardstralen en wateraders. Kun je eenvoudig meten met een kompas. Geven de wijzersverkeerde richtingen aan dan kun je een vortex gemakkelijk en centimeter exact lokaliseren.Je kunt op deze plek een keramisch of glazen kommetje gepolijste steentjes leggen en heteffect verdwijnt. Het kompas moet boven het bakje gewoon het noorden aanwijzen.3 Feng shui-regels zijn heel belangrijk. Op het web is veel info over huis-tuin-keuken feng shuite vinden en vaak is heel simpel het klimaat in huis sterk te verbeteren.4 Vermijd rommel in je slaapvertrek. Dit geeft char-qi, onrustige energie, net als slechteventilatie die zeer frequent voorkomt in modernere woningen. Oude huizen hebben meestaleen veel beter ventileerklimaat. In moderne huizen zijn de ramen vaak voorzien van nietwerkende roosters die snel vies worden. Alle kunststof maakt ruimtes vaak potdichtwaardoor er overal zuurstof tekort en te weinig luchtverplaatsing is.5 Test je ligrichting. Veel mensen reageren sterk op de richting waarin ze liggen. Algemeneregels negerenen zelf testen. Dr. Nieper die veel kankerpatiënten behandelde gaf elkepatiënt het advies mee het bed anders neer te zetten.6 Wees erg voorzichtig met zwarte toermalijn en sodaliet. Veel mensen gebruiken deze stenentegen straling. Echter dat is prima, maar reinig ze dan een hele nacht in een emmer water omde 4 dagen en laadt ze dan even op in de zon voordat je ze weer gebruikt. Doe je ditonderhoudt iet dan verzadigen deze stenen heel snel, want zoals een spons maar eenbeperkte hoeveelheid water kan absorberen kunnen stenen maar beperkt straling opslaan.In geval van sodaliet en zwarte toermalijn gaan deze stenen grote hoeveelheden negatievestraling afgeven bij verzadiging. Je kunt daar letterlijk misselijk van worden als het groterebrokken betreft, maar het begint vaak met onrust, hoofdpijn, vermoeidheid.7 Een huis, zeker een nieuwbouwhuis, afschermen tegen straling is tegenwoordig een helekunst en een complex verhaal. Bufferen moet heel deskundig gebeuren en verschild letterlijkvan woning tot woning. Een fout in het goedbedoeld straling uit je huis weren kan de zaakjuist verergeren.8 Koffie moet je echt beperken tot 2 koppen maximaal per dag. Nooit ’s avonds drinken.9 Vroeger op de avond alcohol kan later op de avond de oorzaak zijn van niet in slaap kunnenkomen.10 Wanneer je om elf uur wilt slapen moet je twee uur daarvoor je computer uitdoen. Ook alheb je geen Wi-Fi, dan is het laagfrequente e-smogveld van je computer nog steeds heelstorend.11 Overgangsklachten. Tegen hormonen in de overgang is helaas weinig bestand. Er zijn veelalternatieve middeltjes op de markt, maar uiteraard kun je een normaal biologisch procesniet kunstmatig geweld aan doen. Het enige waarvan ik weet dat het wel hoog scoort alsremedie is specifieke qi-gong, die dan zeer gedisciplineerd en dagelijks zeker een uur moetworden beoefend. Straling en alcohol werken negatief op overgangsklachten.12 Veel orgonietmakers hebben veel te veel orgon in huis liggen of orgoniet die stenen bevatdie juist wakker maken. Teveel energie geeft slaapproblemen. Minderen en fine tunen is dande oplossing. Orgoniet kun je gewoon in blik doen om het veld af te schermen. Handige tipvoor mensen die het voor de verkoop maken. Regelmatig is extra orgon wel nodig om een tegrote stralingvervuiling te bufferen. De DOOOZz kan alleen worden gecombineert metorgoniet of bioniet die uit metaaldelen, bergkristal en rozekwarts bestaat. Niet met anderesoorten.Bron: Natuurlijk uw slaapprobleem oplossen: www.adamah.nlWakker OnderwijsVoor een groeiend bewustzijnwww.wakkeronderwijs.nl
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk