Servant Leadership

_logo.gifServant Leadership is een beproefde, praktische filosofie & methodiek voor het daadkrachtig & duurzaam ontwikkelen van ècht leiderschap (authentic leadership) en daarmee voor het duurzaam ontwikkelen van mens, organisatie & maatschappij. De 10 kenmerken van een ServantLeader Een ServantLeader werkt voortdurend aan zijn of haar eigen ontwikkeling en stimuleert ook anderen daartoe. Een ServantLeader ontwikkelt allereerst zijn ‘radar’, waarmee hij voortdurend zoekt naar dat wat op elk moment ècht belangrijk is voor verdere ontwikkeling van mens, organisatie en de maatschappij als geheel. En tegelijkertijd werkt hij aan zijn ’stuwkracht’, het vermogen om dat te kunnen doen wat daadkrachtig en duurzaam bijdraagt aan de toekomst van alle betrokkenen. De 4 elementen van de ‘radar’ zijn: * Luisteren: open staan voor wat gezegd en juist niet gezegd wordt; * Aanvoelen / empathie: (h)erken mensen in hun specifieke en unieke persoonlijkheid; * Doorgronden: let scherp op, bezie situaties in en vanuit hun totaliteit; * Vooruitzien: gespitst zijn op lange termijn consequenties van beslissingen. De 4 elementen van de ’stuwkracht’ zijn: * Visie vormen: de grote lijnen naar de toekomst ontdekken, inspirerend maar praktisch; * Overdragen: mensen stimuleren om vrijwillig (maar niet vrijblijvend!) mee te werken aan de gemeenschappelijke toekomst; * Relaties bouwen: help mensen heel te worden, in harmonie met zichzelf en met anderen; * Beheren / stewardship: en werken aan duurzame harmonie tussen mens, organisatie en maatschappij. Radar en stuwkracht zijn wederzijds zowel onmisbaar als versterkend. En ze zijn beide altijd gericht op: * de ontplooing van mensen * het bouwen aan ‘community’ De elementen van rader en stuwkracht sluiten volledig aan op de vier basisfuncties van de menselijke geest, zoals die zijn geformuleerd door Carl Gustav Jung, één van de grootste psychologen die ooit heeft geleefd. Jim Autry, oud ondernemer, presentator en schrijver van o.a. “De dienende leider” benoemt de volgende vijf manieren van zijn die kenmerkend zijn voor een dienend leider: * Authentiek zijn * Kwetsbaar zijn * Ontvankelijk zijn * Aanwezig zijn * Nuttig zijn Uitgebreide informatie over Servant Leadership vind je bij het Servant Leadership Center . Dit is de Nederlandse vertegenwoordiger van het Greenleaf Center for Servant-Leadership, een internationale non-profit organisatie die het Servant Leadership gedachtengoed uitdraagt en ondersteunt om dit uit te laten groeien tot de leidende leiderschapsstijl van de 21e eeuw. Enkele uitspraken over Servant Leadership: “We gaan ontegenzeglijk van het ‘tijdperk van informatie’ naar het ‘tijdperk van wijsheid’, waarin Servant Leadership de essentie van leiderschap zal zijn.” Stephen Covey in “De 8e eigenschap” “Als je daadwerkelijk geïnteresseerd bent in de diepere achtergronden van leiderschap, lees dan het werk van Robert Greenleaf, de grondlegger van ServantLeadership.” Peter Senge in “The Fifth Discipline”
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk