SQ blijft actueel thema

Regelmatig wordt er in bladen aandacht besteed aan Spirituele Intelligentie.In maart van dit jaar was er zelfs een IQ-EQ-SQ dossier in het meidenblad Fancy!Voor mij is SQ een begrip waarover het laatste woord zeker nog niet is gezegd.Onze begripsvorming is immers ook nog in ontwikkeling.Wat is SQ?Is het meer dan ons onbewuste of valt het daarmee samen?Over onbewuste (denk) processen weten we immers ook nog lang niet alles!Hoe leren we ons SQ beter te benutten?Is het mogelijk om op school kinderen meer bij te brengen aan EQ en SQ?Hoe verhoudt SQ zich tot creativiteit en innovatie?Hoe kunnen we mbv SQ uitgaan van gedeelde waarden waar religies niet verenigbaar (b)lijken?In de bijlage een aardig artikel in Feliz van zomer 08, een Happinez-achtig blad uit Belgie, dat ook in Nederland verkrijgbaar is.Felizzomer08.pdf
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk