Het gangbare levenswiel dat binnen coaching wordt toegepast biedt mij te weinig diepgang zowel qua items als in het streven naar evenwichtige aandacht ten aanzien van verschillende levensthemas. Zowel de vragen als de scores in aandachtsgebieden vond ik persoonlijk te beperkt. 
Daarvoor heb ik een andere opzet bedacht. Om te beginnen heb ik de onderwerpen een meer spirituele inhoud gegeven. Daarbij gaat het mij meer om inzichten te verwerven dan om motivatie.  Het zicht in wie je bent en van waaruit je leeft maakt dat je wezenlijk onderscheid kunt maken in wat voor jou van belang is en niet.  
Allerlei inzichtkaarten lenen zich er voor om hierbij toe te passen en bieden een speelse wijze tot diepgang.
 
4554024685?profile=original

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk