Moed

Lieve lezer,Moed is als een zaadje dat ontkiemt op een plek die niet zo gunstig lijkt. Tegen de verdrukking in, ondanks barre omstandigheden komt de kiem tot leven. Omdat er ergens vertrouwen is? Omdat er ergens een weten is, haast tegen beter weten in?Want moed vraagt op zijn minst om een sprankeltje vertrouwen. Vertrouwen in mogelijkheden, vertrouwen in eigen kunnen. Moed kent vele schakeringen, die nooit te rangschikken zijn naar waarde. Want hoe groot is de moed voor de een terwijl die voor de ander een peulenschilletje is?Toch lijkt het voor veel mensen moed te vragen eigen kwetsuren te onderkennen, te voelen en om er in aanwezig te zijn. Vraagt het moed om oordelen los te laten en anders te gaan denken dan in termen van goed of fout. Of vraagt het moed om trouw te zijn aan zichzelf en zich niet langer te richten op het oordeel en de meningen van anderen. Moed om je eigen waarheid te volgen, naast de waarheid van een ander. Of moed om je liefde te laten stromen en nog meer om de liefde in je eigen hart toe te laten en te ontvangen. Hoeveel moed heb jij?Een hartegroet van Wonieka© Wonieka A. Meuter
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Comments

  • Beste Ronald,

    Bij vrede, want je bent niet meer in gevecht met jezelf en de ander.

    Een hartegroet van Wonieka
This reply was deleted.