Radioopname met Spiritueel Ondernemers Netwerk

Op 7 oktober j.l. vonden de radio opnames plaats van het programma "Ondernemerschap en maatschappij" onder leiding van Jean-Paul Close (auteur, ondernemerscoach en bedenker van multidimensioneel ondernemen en de 5K methode) Gesprekspartners waren Rik Konings en Theo Buijsrogge Het thema was ditmaal "Spiritualiteit in ondernemerschap" waarbij gediscussieerd werd rond de stelling: "Geen zweverig gedoe, ondernemers moeten geld verdienen!" In de gespreksblokken kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: - ondernemerschap en spiritualiteit - wat is spiritualiteit - kan het in zware tijden ook anders? - gaat het om geld verdienen of idealisme? - spiritualiteit en grote bedrijven - moeten we aandeelhouders gaan heropvoeden? Luister hier naar de opnames van één of alle blokken.
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk