9:9:9 Kristallijnen Communicatie

In Lak’ech, Namaste,Sharing the Preparation for Golden Light Portal - 9 September 2009.Delen van de voorbereiding voor de Gouden Licht Portaal - 9 september 2009Hereby the Crystalline Communication with the 9:9:9 Golden Light Portal via the Crystals and Crystal Skulls from Center Light & Love , Heerhugowaard, The Netherlands.Guidance shared to place different Sacred Gemstones from Sacred Sites over the World to be placed within the Pyramid with the Gratitude ANKH. These Gemstones are connected with Egypt (White Desert, Crystal Mountain etc.), North China (The White Jewel stones from a Sacred River), Africa (Brandenberg), Jerusalem, Israel (Temple Stones & Mt. Massada), Kauai, Hawaii (Sacred Site/Temple) and Arizona (Different Sacred Sites).During the day the ANKH will radiate as shown on the photo's. Lying down upon Mother Sacred Earth Grounds like sunbathing.Being radiated by the Great Central Sun upon the Sacred Grounds for initiation/activation.In the evening the ANKH will be positioned horizontally connecting with the Stars and Planets. Unifying the field of Sacred Love Oneness. Activating the Unconscious to journey to the Consciousness.There are 7 Nine Circles surrounding the Pyramid with Chakra coloring settings connecting with the flow of All. Assisting the enlightens and remembrance of Paradise Spirit upon Paradise Earth. Integrating the Ancient Wisdom with the Grace and Divinity of the Now Golden Era (Universal).At the North - One Nine Circle is created for Passageway attuning the South - One Nine Circle is creation for the Highest Good of All.With an Overall Filtering Circle Field of Joy, Harmony, Peace and Equality. We will meet each other in Light & Love.We will start our ceremony early in the morning and then continue to a gathering in Ede-Wageningen for the Goddess/Divine Mother during the day. In the evening at 9 p.m. of 9 September we will connect as well.Wishing you all a wonderful journey and meet you there.NEDERLANDSHierbij de Kristallijnen Communicatie met de 9:9:9 Gouden Licht Portaal via de Kristallen en Kristallen Schedels vanuitCentrum Licht & Liefde, Heerhugowaard.Begeleiding deelde mee om verschillende (Edel)stenen van Heilige Plekken over de gehele wereld te plaatsen in de Piramidevan de Gratitude ANKH. Deze (Edel)stenen zijn verbonden met Egypte (Witte Woestijn, Kristallen Gebergte etc.), Noord China(De Witte Juweel stenen van een Heilige Rivier), Afrika (Brandenberg gebergte), Jeruzalem, Israel (Tempel Stenen & Massada Gebergte), Kauai, Hawaii (Heilige Plaatsen/Temples), Canada (Meer) en Arizona (Verschillende Heilige Plaatsen).Gedurende de dag zal de Gratitude ANKH uitstralen zoals te zien is op de foto's hierboven. Liggend op Moeder Aarde Geheiligde Grond net zoiets als zonnebaden. De instraling afkomstig van de Grote Centrale Zon voor initiatie/activatie.In de avond na 7 uur zal de Gratitude ANKH in een horizontale positie worden geplaatst. Zodoende is er een verbinding met de Sterren en Planeten. Het verenigen van het veld van Heilige Liefdes Eenheid. Het activeren van de reis van het onderbewustzijn naar het bewustzijn.Er zijn 7 Negen Cirkels die the Piramide van de Gratitude ANKH omringt met Chakra kleuren welke een verbinding maakt met de stroom van Alles. Als het waren het verlichten en ophalen van herinneringen van het Spirituele Paradijs op Paradijs Aarde.Integreren de Oude Wijsheid met Gratie en Geheiligdheid van de Nieuwe Gouden Era (Universeel).Bij het Noorden - 1 Negen Cirkel is gecreëerd voor doorgang en afstemming naar het Zuiden - 1 Negen Cirkel is gecreëerd voor het Hoogste Goed voor Allen.Daar omheen is een overall filter Cirkel Veld van Vreugde, Harmonie, Vrede en Gelijkheid.Wij zullen de ceremonie beginnen heel vroeg in de ochtend om daarna te reizen naar een bijeenkomst gedurende de dag in Ede-Wageningen voor de Godin/Heilige Moeder. In de avond rond 21.00 uur zullen wij ons opnieuw verbinden via de Kristallen Cirkels.Wij wensen jullie allen een prachtige reis van ontmoetingen en begroetingen.Carla HarrenCentrum Licht & Liefde
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk