A point of View

GelukWie ben ik? Hoe word ik vrij? Het geluk dat we vaak op een indirecte manier nastreven via roem, macht, rijkdom, of andere doelen die we onszelf stellen. Pas als we die dingen bereiken, denken we, zullen we gelukkig zijn. Tot die tijd zijn we slechts op weg.We kunnen het ook dichter bij huis zoeken; in onszelf.LotsbestemmingVan je lotsbestemming (of rode draad) kun je een tijdje afwijken, maar uiteindelijk ko je toch weer terug bij je oorspronkelijke bestemming.Je hebt als mens vele identiteiten. Je behoort tot een ras, een sekse, een cultuur, een traditie en een religie, maar vooral ben je mens. En dat maakt ons één met elkaar.En als iedereen dat diep tot zich zou laten doordringen dan zouden wij ons ook daadwerkelijk één kunnen voelen, wereldburgers in vrede met elkaar. Want ‘begrensde identificatie leidt tot oorlog.Verbreed je blik want de hele wereld is van jou.Liefde voor mensen zit in je hart. Je moet de reis maken van hoofd naar hart.De wereld om ons heen is de spiegel van onze overtuigingen.
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk