Business Spiritualiteit. Voor sommigen klinkt dat als een wat ongebruikelijke combinatie. Waar ‘business’ als hard en zakelijk wordt beschouwd, ervaren velen ‘spiritualiteit’ nog als zacht en vaak ook zweverig. We zouden deze twee begrippen dus eigenlijk niet met elkaar kunnen combineren, maar laat dit nu juist vruchten afwerpen. Spiritualiteit in een bedrijf is juist een bron van inspiratie en leidt zelfs tot betere (bedrijfs)resulaten...

 

Dit artikel dat ik geschreven heb, is gepubliceerd in OHM-Vani infomagazine - nr 1 2011 (17e jaargang jan-mrt 2011)

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk