Wat is de Dag Buiten de TijdWie kent dat niet? Het gevoel dat je tijd te kort komt. Dat je geleefd wordt door je omgeving en de klok. De Dag buiten de Tijd geeft je de kans om aan deze gevoelens een dag te ontsnappen! Het is een dag waarop tijd = geld geen rol speelt. Op 25 juli is tijd gelijk aan kunst. We laten de beperkingen van tijd los en geven ons over aan creatie en harmonie. We genieten van samen-zijn met al wat leeft, we genieten van ieders kunst en kunnen.Een jaar in de 13 Manen Kalender bestaat uit 13 Manen van 28 dagen. Dat is een jaar van 364 dagen. De ontbrekende dag is de Dag Buiten De Tijd en deze dag valt elk jaar op 25 juli. In de 13 Manen Kalender is 26 juli de eerste dag van het nieuwe jaar. 25 Juli is de dag tussen de jaren in, een Dag Buiten De Tijd. Deze dag hoort niet in een maand en heeft geen dagaanduiding als dinsdag of woensdag, maar heeft wel een eigen energie (Zegel en Toon).Het is een dag waar de verbinding wordt gelegd: waarop het oude wordt losgelaten en de intentie voor het volgende jaar wordt gezet. Het is een dag van bewust-zijn. De Dag Buiten de Tijd is de 'Galactic Be In' waarin wij vieren dat we allemaal kunstenaars zijn, medescheppers van de Ene Schepping, als galactische wezens, levend als mensen op planeet Aarde. Samen met de viervoetigen, de gevleugelden, de bomen, de planten, de stenen, het water, de lucht en het vuur.Deze dag is een dag voor vrede en cultuur en wordt wereldwijd gevierd. Vele duizenden verenigen zich via de krachten van liefde en telepathie, om de menselijke cultuur te laten opbloeien in harmonie met de aarde.Elke Dag buiten de Tijd heeft zijn eigen kleur, een zegelenergie en een toon/getal.PAN OrangePAN Orange is een klein groepje mensen (4) die elk jaar weer op vrijwillige basis een grote viering organiseren centraal in het land en andere vieringen stimuleert. Daarom heen is een groep vrijwilligers die op de dag zelf zich inzet om de dag tot een feest te maken. Maar het zijn vooral de bezoekers die de dag maken; de sfeer is altijd goed en vredelievend. Na afloop ruimen we met velen het mooie Landgoed weer op. Alleen de wensboom getuigt de volgende dag dan nog van onze aanwezigheid.Meer informatie vind je hier
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk