De liefde van het zakendoen

Hoewel ik ettelijke malen zijn lezingen en werkcolleges heb bijgewoond, weet Paul de Blot mij nog telkens weer te verbazen. Zijn energieke uitstraling en vernieuwende denkbeelden passen niet bij het beeld van een 86 jarige, maar hij weet het te combineren met de wijsheid van 86 jaar levenservaring. Hiervoor koester ik een diep respect.

Gister tijdens het BSMN seminar Spiritualiteit van Duurzaamheid vertelde Paul de Blot over zijn laatste boekje, vers van de pers: “een vernieuwingsmodel voor een organisatie in crisis”. Spiritualiteit is gelijk aan duurzaamheid omdat het naar organisaties kijkt vanuit een dieper perspectief van het menselijk welzijn. Ooit hoorde ik Herman Wijffels zeggen, dat het bij duurzaamheid vooral gaat om sociale duurzaamheid, ofwel de kwaliteit van de relaties met onze omgeving, met elkaar en met onszelf. Deze gedachte spreekt me bijzonder aan.

Bij spiritualiteit, zingeving en bewustwording gaat het om persoonlijke verhalen. Paul vertelt zijn verhaal over het ontstaan van de leerstoep Business Spiritualiteit op Nijenrode, waar aanvankelijk de leiders opgeleid werden die Nederland na de oorlog weer moesten gaan opbouwen. Van belang was dat deze leiders bereid waren de handen uit de mouwen te steken, een droom hadden en konden samenwerken als een team. Deze drie elementen zijn noodzakelijk om een crisis door te komen: het gaat om iets doen vanuit bekwaamheid, iets goed te doen vanuit bezieling en een goede samenwerking om elkaar te versterken.

Wanneer we beseffen, dat wij bestaan uit dezelfde materie als waaruit de natuur is opgebouwd, waarbij deze in ons DNA tot leven komen, zijn we deel van of één met onze omgeving. De omgeving geweld aandoen is jezelf geweld aandoen. Je lichaam, je geest en je spirit vragen om onderhoud en discipline om te kunnen functioneren. Maar de energie uit bezieling is onuitputtelijk omdat het doen dan samenvalt met wie je bent.

Het gezin ziet Paul als oermodel voor een organisatie , een model vanuit het hart, waarbij sprake is van wederkerigheid en wederzijdse afhankelijkheid: van- voor- en met elkaar. Waar kaders geschapen worden waarbinnen talent zich kan ontwikkelen. Ieder gezin, iedere organisatie en iedere samenleving valt uit elkaar wanneer ze vervuild worden met macht en materie (geldzucht). Zie het voorbeeld hiervan in onze politiek. Er volgen enkele voorbeelden uit de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven waarbij het telkens neerkomt op de wederkerigheid in de relatie tussen zorgverlener en patiënt, tussen leraar en leerling en tussen verkoper en klant. In de zorg worden patiënten passief gemaakt, terwijl gezondheid ontstaat in de relatie tussen arts, verpleegkundige en patiënt. Het onderwijs zou leerlingen geen kennis moeten bieden, want deze is al verouderd. De volgende generatie heeft nieuwe kennis nodig. De leraar zou de leerling slechts moeten leren om te leren door de relatie aan te gaan en te inspireren vanuit passie voor zijn vak. Ook profit organisaties zijn organisaties van, voor en door mensen, waarbij winst het gevolg is van goede dienstverlening en tevredenheid van de klant.

Uiteindelijk gaat het erom jezelf te kunnen leiden in harmonie met wie je bent op zijns niveau. Het vraagt voortdurend oefening en onderhoud om mens te zijn. Onze basis is liefde. Dit ligt ook ten grondslag aan het gezin. Het gaat om een intrinsieke behoefte aan geborgenheid, vertrouwen, verbinding vanuit onvoorwaardelijkheid en wederkerigheid. Als het gezin model kan staan voor iedere organisatie waarin mensen samenwerken vanuit liefde ontstaan bezielde organisaties waarin dingen van-zelf gaan (=vanuit jezelf).

Authenticiteit is hierin een sleutelbegrip. Het vraagt moed om jezelf volledig te kennen en laten kennen om dan van-zelf de verbinding aan te gaan met anderen. Er is niets mooiers dan iets te betekenen voor een ander waarbij de waardering en dankbaarheid wederzijds is. Zo ervaar ik dat zeker als ik morgen met mijn oude buurman naar het ziekenhuis ga en ervoor kan zorgen dat hij de zorg krijgt die hij nodig heeft. Maar ook in het zakelijke verkeer, wanneer ik iets voor een klant heb kunnen betekenen.

Wat een mooie kerstgedachte: laten we allen tonen wie we in wezen zijn: liefde!

Ik wens iedereen een liefdevolle Kerst, een liefdevol Nieuwjaar en een liefdevolle toekomst!

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk