Dienend Leiderschap

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is een dienend leider alles behalve soft en juist zeer resultaat en doel gericht. In duidelijke taal en afgestemd op zijn gesprekspartner(s) brengt hij zijn boodschap over. Hij is zich ervan bewust dat hij faciliteert en stelt zich dan ook bescheiden op en laat zijn team de credits ontvangen. Hij is in staat om anderen te inspireren en dat aan te spreken en te verbinden wat nodig is om de gestelde doelen te behalen.Naast de doel en resultaat gerichtheid heeft hij een even zo grote passie om de mensen om hem heen in staat te stellen te groeien. Hij gaat uit van de eigenheid van mensen en stimuleert ze om hun eigen wijsheid te ontwikkelen. Een dienend leider heeft oog voor menselijke relaties en levens. In onze levens gebeurt er een hele hoop, daar is hij zich bewust van. Hij verbindt de tegengestelde waarde op dusdanige wijze dat ze elkaar versterken en alle betrokkenen er profijt van hebben. Thuiswerken gaat op basis van vertrouwen en als de functie het toelaat kan dat dus ook op een ander tijdstip dan tussen 9-17. Het gaat hem om het resultaat niet om de tijd die je eraan besteedt.Er is ruimte voor eigenheid.Een dienend leider weet mensen, organisatiedoelstellingen en waarden op dusdanige wijze te verbinden, dat ze elkaar versterken. Een dienend leider is authentiek en verbonden met levens energie. Zijn grootste kwaliteit echter is zijn zelfkennis. Hij is zich bewust van zijn potenties en zijn beperkingen, daarnaast blijft hij actief zichzelf ontwikkelen en blijft hij vragen stellen aan zichzelf en aan de wereld. Persoonlijke, professionele en spirituele ontwikkeling zijn onderdeel van zijn Lifestyle. Dit type leider beheerst zelfmanagement op het diepste niveau, of hij is in ieder geval al een aanzienlijk eind en er mee bezig er te komen. Deze mensen zijn geneigd om het pionieren niet uit de weg te gaan. Zij ontdekken op deze wijze wat werkt en vertrouwt het team om hetzelfde te doen. Deze mensen werken vanuit vertrouwen en ervaren een balans tussen ratio en intuïtie. Het onbekende wordt benadert vanuit potentie en het zien van mogelijkheden. Hij is staat zich flexibel aan te passen aan de snel en steeds veranderende omgeving. Hij ziet verbanden en herkent het detail in het geheel en visa versa. Ontwikkeling als levenstijl zorgt voor een bepaalde grondhouding in het leven, een dienend leider is authentiek , hij leeft niet in gescheiden werelden.Dienend leiderschap is een logisch gevolg van diepte zelfmanagement; Zelfkennis en innerlijk leiderschap op het diepste niveau.www.choicez.nl
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk