Drie Willehalm appels steken naar de kroon

De Amsterdamse Willehalm Stichting heeft als reactie op de zoektocht van het Oranje Fonds vandaag de eindversie van haar drie Kroonappels aan de gunst van de stemgerechtigden in de categorie "Helpende hand" overgeleverd, die op 17, 18 en 19 maart op de (blijkbaar niet altijd zo toegankelijke) website van het Oranje Fonds hun voorkeur bekend kunnen maken. De gemeentelijke winners zullen dan onderling een nationale winner in de drie categorieën kiezen, die elk een prijs van €50.000  in ontvangst mogen nemen. Dus, waarde lezer, moge u weten wat u te doen staat! 
Om u daarbij een helpende hand te bieden, zijn onderaan de eindversies van de drie Kroonappels te lezen voorzien met links naar verder relevante uiteenzettingen. De meest belangrijke daarvan is de indirecte link naar het betoog  "Sociale organica en het nieuwe koningschap" op de Willehalm website (te lezen onder de rubriek Willem van Oranje en de Graal), een betoog dat reeds in 2002 als nawoord  voor deel 1 van het boek "Willem van Oranje, Parzival en de Graal" werd geschreven. Dit boek werd onder de titel "Willehalm-Kyot" kort voor het huwelijk van prins Willem-Alexander met Máxima Zorreguita aan het toen Kroonprinselijk bruidspaar als huwelijksgeschenk feestelijk in de Amsterdamse Oude Kerk gepresenteerd. Daarna werd met deel 2 "Parzival" een volledige editie op 28 mei 2008 in de Amstelkerk samen met drie andere Willehalm huisuitgaven gelanceerd in het kader van een sociaal-organisch beschavingsoffensief "De Nieuwe Stelling van Amsterdam". 
De drie Willehalm Kroonappels kunnen dus als een vervolg op dit beschavingsoffensief worden gezien. Moge het op uw stem rekenen opdat dit beschavingsoffensief haar doorgang kan vinden.
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk