Futhark

Tja. Dit netwerk was even uit beeld maar ik ben er weer.

Ik begin maar eens klein.

Er zijn meerdere Runensystemen. Ik gebruik het Noorse, vroegste en tevens meest bekende Runische alfabet genaamd ‘het oude Futhark’. De naam Futhark komt van de eerste 6 tekens van het eerste achttal Runen (aett), maar de complete Futhark bestaat uit 24 karakters.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk