Het Bezielen van Organisaties

Juist in deze onzekere tijden is het belangrijker dan ooit om werknemers gemotiveerd te houden. En is het cruciaal voor organisaties om zich werkelijk op de mens te richten. Vraag jezelf - als leider - eens eerlijk af in hoeverre je je medewerkers daadwerkelijk 'bezielt'. Geef daarvoor antwoord op onderstaande volgende vragen.Hoe lang is het geleden dat je werknemers echt het gevoel gaf...... interesse te hebben in hun werkplezier?... interesse te hebben in hun als persoon?... tevreden te zijn over hun bijdrage?... dat zij belangrijk zijn voor de organisatie?... dat zij deel uitmaken van een team?... dat zij toegevoegde waarde hebben voor de samenleving?... dat zij hun organisatie kunnen vertrouwen?... dat hun organisatie begrijpt hoe mensen in elkaar zitten?... dat hun organisatie hen echt waardeert?... dat zij daadwerkelijk verantwoordelijkheid dragen?... dat zij kunnen groeien?... zij eigen ideeën en meningen kunnen uiten?... dat hun werk richting heeft en zinvol is?En?Meer artikelen op www.bawits.com/business
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk