Het SPIRITUELE . . . mijn Visie . . . .

4554007456?profile=originalIk hoor en lees mensen regelmatig zeggen en schrijven;

"Ik heb zo een interesse in wat jij doet, dat spirituele".
Zelf denk en vraag ik mij dan af van "wat bedoel je daar dan precies mee,
met "het spirituele"?
Als ik het hen vraag, dan weten zij vaak niet goed wat te antwoorden.
Ook worden er vragen aan mij gesteld over mijn persoonlijkheid en mijn privé leven. Ik zeg dan altijd; U komt niet voor mij maar puur voor u zelf.
Mijn levensloop is voor u niet van belang. Ik ben slechts het middel om informatie door te geven. Het enige wat evt. van belang zou kunnen zijn, is dat ik zelf,
ondanks mijn leeftijd, erg veel heb meegemaakt en doorstaan.
Richt u nooit op mij, maar wél op waar u voor komt.
Aan mij wordt ook vaak gevraagd wat ik er onder versta, vandaar nu dit schrijven;
Ik zelf houd het graag erg nuchter en simpel, ik vind het spirituele iets dat gaat om onze spirit, onze geest. Onze geestelijke belevingen, liefde, emotie, gedachten, lichamelijke energie, mens zijn.
Voor mij is 'het spirituele' in zijn geheel terug te brengen naar de enige energie
die er is en dat is de Liefde.
Een alles opbouwende energie, in iedereen aanwezig, in alles dat leeft.
De enige energie die overal doorheen breken kan. Je mag het gebruiken maar het hoeft niet, je moet als mens niets. Je bent gelukkig vrij.
De vrije wil is zelfs Heilig. Ik heb niets met al die mooie verhalen er omheen gebouwd, die bijvoorbeeld alles in een hokje duwend, geur gevend, kleur gevend, namen gevend, rangen en standen gevend, etc. Nee, dát staat mij wel tegen.
Dat zweverige, óver-interessante en bepalende om het nu maar even zo te benoemen.
De mensen die spreken over niveau's en over 'verder te zijn' dan de ander m.b.t. geestelijke groei, die zitten er flink naast. Dat is het Ego wat dan spreekt en graag gestreeld wenst te worden. Koop je niets voor uiteindelijk.
Elk bewustzijn is goed. Alles is goed voor dat moment. Niet in niveau's gaan denken en spreken alsjeblieft. Dan waardeer en ervaar je niet goed waar je nu mee bezig bent.
Het is hetzelfde als een reis boeken, je doet ook niet je oogkleppen en oordopjes in
totdat jij jouw 'eindbestemming' bereikt hebt. Als het goed is, probeer je ook zoveel mogelijk van de reis op weg naar je 'doel' toe, te genieten?
Het werk van een Paragnost/Medium/Helderziende, is puur bedoeld om de ander inzicht te geven in zijn vragen en emoties, meer niet. Eventueel oplossingen aanreiken. Gebruik makend van de gaven, is dat dan een heel mooi middel om snel tot de kern van uw vraag/emotie te komen.
Daar waar een psycholoog-psychiater, eventueel 10 sessies of meer, over doet, kan een goede paragnost soms veel sneller tot de kern komen. Alles om de ander inzicht en harmonie te geven. De macht van de ander weer terug in éigen handen te geven, geen afhankelijkheid meer.
 
Leila © 

 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk