Wat draag ik bij? Wat laat ik achter?

 

Het vijfde intelligentieniveau als toevoeging op de vier die we kennen.

 

IQ: Cognitieve Intelligentie, het vermogen om kennis op te nemen en te verwerken, is ontstaan ergens in het begin van de 20e eeuw. Daarna zijn er allerlei testen ontwikkeld die de mate van cognitieve intelligentie kunnen meten en daaruit is het begrip Intelligentie Quotiënt ontstaan. IQ wordt vandaag aan de dag gezien als duiding van onze cognitieve intelligentie.

 

EQ: Toen in 1990 Salovey en Mayer in een artikel voor het eerst spraken over Emotionele Intelligentie (EQ) kreeg het nagenoeg geen aandacht. Pas in 1995 toen David Goleman met zijn boek EQ kwam werd het een hype. Aanvankelijk werd er nog wel wat lacherig over gedaan en als ‘soft’ getypeerd, maar het begrip was geboren en is nu niet meer weg te denken uit management literatuur.Dat we een cognitief brein (linkerdeel van onze hersenen) hebben en een emotioneel brein (rechter deel) is algemeen omarmd.

 

SQ: Ongeveer hetzelfde overkwam Danah Zohar en Dr. Ian Marshall toen in 2000 hun boek SQ (connecting with our Spiritual intelligence) uitkwam. Uit wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit van Californië in 1997 was namelijk vastgesteld door Dr. Ramachchandran dat we in onze hersenen een ingebouwd spiritueel centrum hebben, de zogenaamde God-spot. Dankzij hun boek werd SQ als duiding van spirituele intelligentie breed omarmd en inmiddels volledige geaccepteerd. Steeds vaker wordt er binnen leiderschap ontwikkeling aandacht besteed aan de kracht van SQ.

 

FQ: Wanneer fysieke intelligentie voor het eerst als begrip is gelanceerd is niet te achterhalen. Dat het bestaat en ondertussen ook omarmd is, leidt geen twijfel.

Fysieke intelligentie betekent dat je lichaam heel goed weet wat het nodig heeft. De kunst is om de signalen op tijd op te vangen. En er iets mee te doen. Als je dit goed doet, geeft je lichaam dat terug. Je zit lekkerder in je vel, hebt meer weerstand en meer energie. Bent ook meer in balans om stressvol werk regelmatig aan te kunnen. Een gezond lichaam is veerkrachtig en vitaal. Regelmatig wordt er gesproken over vitale organisatie en vitaal leiderschap waarmee geduid wordt op de veerkracht van een organisatie of een leidinggevenden.

 

Deze vier intelligentieniveaus genieten nu een algemene bekendheid en worden gebruikt bij leiderschap- en organisatieontwikkeling. 

Ook binnen Servant-Leadership zijn deze intelligentieniveaus van groot belang, wil je jezelf kunnen dienen en wil je in staat zijn een ander te dienen zodat die kan groeien, zich kan ontwikkelen alsook sociaal en spiritueel gezond kan zijn. En wil je betekenisvolle organisaties ontwikkelen waarin zelfleiderschap en eigenaarschap standaard is, dan wordt gewerkt vanuit deze vier intelligentieniveaus.

We gingen ervan uit dat deze vier uiteindelijk bepalend en voldoende waren voor de mate waarin we in balans zijn als mens en leider. Binnen Servant-Leadership Solutions gebruiken we deze in relatie tot de karakteristieken en gedragscompetenties van Servant-Leadership.

 

En toch, werkend met deze vier intelligentieniveaus om te komen tot betekenisvolle Servant-Leaders stuitten we regelmatig op onderwerpen en thema's die van wezenlijk belang zijn maar niet echt gedekt werden door deze vier.

We kwamen daarom tot de conclusie dat er nog een intelligentieniveau moest zijn, namelijk degene die bepalend is voor de wijze waarop we gericht zijn op het in harmonie zijn en leven met onze fysieke omgeving en de leefwereld in de meest brede zin.

 

We leven binnen de begrenzing van onze biosfeer, dat is het gedeelte van de aarde waar leven mogelijk is. En deze biosfeer wordt, door de manier waarop we leven en consumeren veel geweld aan gedaan. Een gezonde biosfeer is dus van levensbelang, zeker nu we weten dat we inmiddels 60% van de grondstoffen van onze aarde hebben verbruikt. De reductie van Co2-uitstoot is van levensbelang en ook de realisatie dat ons huidige consumptie- en leefpatroon niet alleen ons schaadt maar ook de generaties na ons. Dat vraagt bewustwording en leiderschap die zich niet alleen richt op verdienen van geld maar vooral op behouden en zeker stellen van de biosfeer.

Doorgaan zoals we al generaties doen zal onze balans in de bekende vier intelligentieniveaus onder druk zetten en schade voor ons tot gevolg hebben En dat hebben we voor een groot deel zelf in de hand.

 

Het vereist bewustwording en actie en is reden er nu een vijfde intelligentieniveau aan toe te voegen, namelijk:

 

ECOLOGISCHE INTELLIGENTIE, die we kortaf EcQ (spreek uit: eccu) hebben genoemd, waarbij:

 

  • EcQ is gericht op betekenisvol leven in harmonie met je fysieke omgeving en leefwereld.

 

Daarin kunnen we het evenwicht vinden.

 

Ecologische intelligentie betekent dat we mentaal en fysiek heel goed weten wat voor biosfeer we nodig hebben om überhaupt te kunnen leven en dat we niet voorbij kunnen gaan aan de signalen dat deze ernstig in gevaar is. Het impliceert ook de kunst om de signalen te zien, te herkennen en te erkennen zodat we er iets mee gaan doen. Het vraagt ook van ons bewust te worden hoe wij onze ecologische footprint kunnen achterlaten. Niet door alleen te gebruiken en te nuttigen, ook door te conserveren en te behouden. Binnen onze biosfeer is voldoende voor iedereens behoefte, echter niet voor iedereens gretigheid en hebzucht. De vraag aan ons allen is: Wat draag ik bij en wat laat ik achter? Ben ik me bewust dat ik mag consumeren in ruil voor mijn bijdrage aan de zorg voor het ecosysteem waarin ik leef?

 

De ecologie is een wetenschap die zich richt op de wisselwerking tussen organismen en leefgemeenschappen en hun omgeving en onderzoekt de samenhang van levende wezens met elkaar en hun omgeving. Dit houdt zowel fysische aspecten in als andere organismen die hetzelfde habitat bewonen.

Met andere woorden: Investeren in mensen en leefomgeving (milieu) wil niet alleen zeggen dat je zelf actief bent in iets wat goed voor hen/ons is. Het impliceert ook voorbeeldgedrag: voorleven hoe het zo goed mogelijk kan zodat anderen je kunnen volgen. Daarmee bouw je aan betekenisvolle gemeenschappen (incl. leefwereld in de breedste zin des woord). EcQ richt zich op het milieu, op de mensen om je heen, op de maatschappij waar we deel van uitmaken, op de natuur, op duurzaamheid, op andersdenkenden en op alles dat we niet van dichtbij kennen en waarvan we toch deel uitmaken. We zijn intellectueel in balans, emotioneel en sociaal verstandig, spiritueel gevoed en fysiek in orde als we aanvoelen welk gedrag passend is bij de mensen met wie we optrekken en omgaan in de samenleving waar we deel van uitmaken. Daarin kunnen wij het voorbeeld leven vanuit ons EcQ. Het helpt te beseffen dat het verantwoordelijkheid vergt en in balans zijn vraagt, met de andere intelligentieniveaus, om aandacht te hebben en scherp te blijven op onze impliciete taak tot rentmeesterschap. De wereld, deze maatschappij, het milieu, de natuur, onze leefomgeving, onze vrede mogen we niet voor lief nemen, maar behoeft blijvende aandacht, liefde en zorg. Als wij ernaar streven een voorbeeld te zijn dan helpen we anderen om op dat terrein tot juiste oordeelvorming en gedrag te komen en last but not least: het valt onszelf ten goede! Al onze door EcQ gevoede daden naar mensen, naar onze samenleving, naar onze organisaties, naar deze wereld krijgen dan een diepere betekenis omdat het op een hele goede manier weer bij ons terugkomt.

 

Hoe Biomimetica ons kan helpen.

Organismen stoppen nooit met innoveren. Wanneer de omstandigheden in hun leefgebied veranderen, passen zij zich aan om te evolueren.

Als mensen zijn wij hier niet zo goed in geweest, getuige de wijze waarop we de aarde hebben ‘uitgewoond’.

Wij zijn vernieuwers en goede ontwerpers, echter de meesten van ons zijn niet bedreven in het vinden van duurzame oplossingen uit de natuur, terwijl daar alles aanwezig is wat we nodig hebben. De natuur loopt namelijk 3,8 miljard jaar voor in vergelijking met onze korte tijd op de planeet.

De wijsheid van de natuur overtreft alles wat de industriële revolutie en de digitale revolutie zou kunnen bieden. Door observatie van de natuurlijke systemen en het nabootsen hiervan kunnen ook wij duurzame en ecologisch verantwoordde innovaties realiseren.

Biomimetica of biomimicry is de wetenschap en de kunst van het imiteren van de beste biologische ideeën in de natuur om menselijke toepassingen uit te vinden, te verbeteren en duurzamer te maken. Het kan de motor zijn achter de realisatie van een leefomgeving die niet alleen consumeert maar ook herstelt wat we consumeren.

Biomimetica is gebaseerd op die 3,8 miljard jaar evolutie waarbij alleen de beste ideeën en aanpassingen het overleven. Opvallend daarbij is dat een organisme bijna nooit zijn eigen leefomgeving vervuilt, vergiftigt of onleefbaar maakt.

Er zijn drie grote takken binnen deze discipline: Vorm, materialen en ecosystemen. Nabootsen van vormen kan resulteren in een doeltreffende energie efficiëntie van de toepassing (mixers, ventilatoren, windturbines). Onderzoek naar materialen en productieprocessen uit de natuur kan veel toxische (neven-)producten uit de huidige industriële processen bannen. Het bestuderen van ecosystemen kan heel onze vervuilende wegwerp-economie omzetten in een gesloten systeem van hergebruik.

In beperkte mate zien we al voorbeelden van deze wetenschap. Zoals energie-efficiënte gebouwen gebaseerd op de termietenheuvels of zelfreinigende materialen gebaseerd op de lotusbloem.

Onze EcQ gaat ons helpen tot bewustwording en ander gedrag te komen en doet een beroep op onze biomimetische talenten. Deze impliceren dat we niet altijd voor de gemakkelijkste, en vaak milieuonvriendelijke en milieuschadelijke oplossingen komen, maar echt verder zoeken naar oplossingen die al door onze leefwereld worden aangereikt.

Waarom niet toepassen wat al een bewijskracht van 3,8 miljard jaar heeft? EcQ stelt ons voor een uitdaging die verder gaat dan welke uitdaging dan ook. Bovendien helpt het ons bronnen in onszelf en daarbuiten aan te boren die ons in staat stellen om betekenisvol ons leven in te richten. De impact van deze mate van betekenisvol leven gaat voorbij aan de grenzen van ons bestaan en wordt daarmee ons individuele nalatenschap waar je beslist niet materieel rijk voor hoeft te zijn.

 

 

Daan Fousert

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk