De volgende quote komt uit de film Snowden (2016):

Edward Snowden: ‘I think the greatest freedom that I have gained, the fact that I don’t have to worry about what happens tomorrow, Because I’m happy with what I’ve done Today.’

De bubbel en comfortzone

Iedereen (ja, IEDEREEN!) zit de meeste tijd in een bubbel. Deze bubbel is je comfortzone en het is er heerlijk. ‘Is het dan niet fout, moet ik er niet uit?’ Ja en nee! Iedereen mag in zijn of haar comfortzone blijven, maar de Winst (mooi Engels woord: Gain) zit er toch echt buiten.

Wij hebben het comfort van onze bubbel vaak hard nodig. Doen wat we doen, ons leven leiden zoals we gewend zijn. In deze fase kunnen we de vruchten plukken van de voorgaande fase welke ons hier gebracht heeft. We mogen profiteren van onze vertrouwde omgeving van familie, vrienden en werk. Vaste patronen zijn herkenbaar en je kan ‘je leven leven’. Mooi toch?

Ontgroeien van je bubbel

Dan komt er een dag, een moment, of een ingeving. Vanaf dat moment is je bubbel je bubbel niet meer. Je comfortzone past niet meer zoals een jas. Ben je misschien in gewicht of lengte veranderd? Groei wil namelijk niet alleen zeggen dat je Groter wordt… Misschien past een nieuwe Jij wel in een kleinere comfortzone.

Kleiner worden of juist groeien, het doet er feitelijk niet toe. Je merkt aan alles dat je niet meer lekker in je vel zit. Je bent aan het veranderen, of je dit nu wilt of niet. Deze verandering kan bewust gekozen worden (een nieuwe relatie) of het gebeurt opeens (een ontslag of faillissement). Het knappen van deze bubbel kan heel pijn doen, afscheid nemen en weer doorgaan.

Een nieuwe JIJ

Een verandering kan je niet ongedaan maken. Je kan weerstand bieden, je kan tijd rekken. Jouw nieuwe realiteit komt er echt onvermijdelijk aan. Welke krachten voor deze veranderingen zorgen is een goede vraag. Deze kunnen zowel van buiten als van binnen jezelf komen. Exploreren kan je heel veel inzichten geven over de vraag: Waarom?

Wat ook relevant voor jou is: hoe ga je met deze nieuwe JIJ om? Bied je weerstand en wacht je af wat er gebeurt om je heen? Of neem je de nieuwe tijd bij de hand en pak je de kans een nieuwe comfortzone te bouwen? Die comfortzone die je weer in een vertrouwde omgeving brengt, misschien wel op een andere plaats en met andere mensen! De veilige haven in zicht…

Wat is Life Planning?

Life Planning gaat voor mij om de tweede optie. Het gaat erom jouw situatie aan te kijken en bewust een nieuwe keuze te maken. Een heel bekend spreekwoord is deze:

“Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.” (Anton Karssen)

Wanneer je de keuze maakt je leven zelf in de hand te nemen, dan neem je verantwoordelijkheid over je leven. Je kan dan doelen stellen en een strategie om deze te verwezenlijken. Je volgende doel is dan een nieuwe comfortzone te vinden. Al heb je soms als doel nooit in een comfortzone te geraken, ook dat is een doel op zich.

Vrijheid is onlosmakelijk verbonden met Verantwoordelijkheid! Hoe meer verantwoordelijkheid je neemt, des te vrijer je bent. Dit staat niet gelijk met je vastleggen in een koophuis, baan of familie. Je kan namelijk ook in die bubbel je ongelofelijk vrij voelen. Ik heb het over de verantwoordelijkheid nemen over je leven, je verleden en plannen maken voor de toekomst.

Life Planning kan je helpen en ondersteunen in dit proces. Een goede Planner heeft verstand van de wind en heeft zelf al leren zeilen. Hij of zij kan je dan ook leren de stand van de zeilen op de juiste manier te plaatsen.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk