Met het groeiende bewustzijn voor holistische geneeskunde krijgt de mogelijkheid van genezing langs geestelijke weg steeds meer aandacht, ook in vakkringen.

4554012061?profile=originalBruno Gröning (1906 - 1959) Een bijzonder mens                  

Duitsland 1949
Duizenden mensen stromen naar de Wilhelmplatz in het Westfaalse stadje Herford. Lammen, doven, oorlogsgewonden, bejaarden en kinderen. Zij wachten dagen en nachten lang. Eindelijk gebeurt het langverwachte: een slanke man betreedt het balkon van een villa. In zijn markant gezicht stralen de blauwe ogen als hij tot de genezingzoekenden spreekt. Spoedig komt er beweging in de menigte, kreten schallen over het plein: “Het gaat me goed, het gaat me goed!” - “Ik kan mijn armen bewegen!” - “Ik heb geen pijn meer!” - “Hij loopt, hij loopt weer!”

Gezichten, net nog door verdriet getekend, stralen nu van geluk: “Gröning heeft geholpen!” De bescheiden man op het balkon weert af: “Dankt u niet mij, dankt u God; Hij heeft het gedaan”.
Bijna van de een op de andere dag stond Bruno Gröning in het voorjaar van 1949 in de schijnwerpers van de publiciteit. De kranten stonden vol van berichten over de gebeurtenissen in Herford. Hij is in Danzig geboren en was zich als kind al bewust van zijn bijzondere gaven. Toen al werden zieke mensen en dieren gezond als zij in zijn nabijheid verbleven. Zijn hele leven lang zag hij het als zijn missie de lijdende mens te helpen: hetzij in zijn jeugd, aan het front, in gevangenschap of later bij zijn toespraken voor tienduizenden mensen; steeds stond zijn grote naastenliefde op de eerste plaats.

Het bericht van de grote genezingen ging om de aarde. Engelsen, Polen, Hongaren en Amerikanen, mensen van alle rangen en standen kwamen. Bruno Gröning werden grote sommen geld, goud, villa’s en luxueuze auto’s aan zijn voeten gelegd. Zulke aanbiedingen wees hij heftig van zich: “de gezondheid kan men niet kopen, het is een geschenk van God”.
De opzienbarende genezingen trokken niet alleen hulpzoekenden aan, ze trokken ook persoonlijkheden aan uit wetenschap en politiek. Enkelen ondersteunden hem in zijn werk, anderen waren tegen hem. Ze zetten alles in beweging om het werken van Bruno Gröning te verhinderen. Genezingsverboden achtervolgden hem. Processen werden hem aangedaan. Al zijn inspanningen om het werken in geordende banen te leiden mislukten. In januari 1959 stierf hij in Parijs.

Maar zijn woorden zouden later waarheid worden: “Mijn lichaam zal men in de aarde leggen maar ik zal niet dood zijn. En als iemand mij zal roepen, kom ik en help verder. Als het zo ver is, zal ieder vanuit zichzelf de hulp en genezing kunnen ervaren”.


Bruno Grönings werk groeit verder

Tegenwoordig bewijst een veelvoud van medisch gedocumenteerde succesberichten de werking van zijn leer. Hij liet de kennis na van het opnemen van een geestelijke genezende kracht, de zogenaamde “Heilstrom”.

4554011496?profile=original

De uitgeverij

Opdat deze kennis behouden blijft, stichtte Grete Häusler, een jarenlange medewerkster van Bruno Gröning, in het jaar 1979 de Bruno Gröning-Vriendenkring en in het jaar 1986 de naar haar genoemde uitgeverij. Aanleiding voor de oprichting van de uitgeverij was haar eerste boek “Hier is de waarheid rond Bruno Gröning”. Omdat geen uitgeverij bereid was het boek uit te geven, besloot Grete Häusler in 1984 het in eigen beheer te laten verschijnen. In 1986 ontstond daaruit de Grete Häusler GmbH-uitgeverij. Tegenwoordig omvat het assortiment van de uitgeverij een zeer omvangrijk en divers repertoire aan boeken, luisterboeken, muziek-cd’s, dvd’s, video’s, kalenders evenals het informatieve tijdschrift van de Bruno Gröning-Vriendenkring. De meeste artikelen zijn ook in het Engels, Frans, Nederlands, Spaans en Pools te verkrijgen. Deze kunt in Internet vinden onder http://www.gh-verlag.de

Al het werk gebeurt pro Deo

De Grete Häusler GmbH-Verlag onderscheidt zich - net zoals de hele Bruno Gröning-Vriendenkring – dat alle medewerkers hun werk vrijwillig in hun vrije tijd doen en uit naastenliefde werkzaam zijn. Auteurs, componisten, zangers en muzikanten, maar ook de leiding en alle andere afdelingen van de uitgeverij werken zonder vergoeding.

Gouda, vrijdag 27 september 2013 om 19.00 uur, OBS Het Schateiland, Mercatorhof 7, 2803 EX

Sneek, dinsdag 1 oktober 2013 om 19.30 uur, Bonifatiushuis, Jachthavenstraat 28, 8605 BW

Dordrecht, dinsdag 8 oktober 2013 om 19.00 uur, Kerkje aan de Hugo van Gijnweg 12, 3317 JM

Oss, donderdag 10 oktober 2013 om 19.30 uur, Sociëteit De Binnenstad, St Barbaraplein 6, 5341 LK

Bergen op Zoom, dinsdag 29 oktober 2013 om 19.30 uur, Wijkcentrum De Korenaere, Korenmarkt 7, 4611 RD

Weert, dinsdag 29 oktober 2013 om 19.30 uur, ’t Kwintet, Boshoverweg 57, 6002 AM

Assen, woensdag 20 november 2013 om 19.30 uur, Rode kruisgebouw, Delft 73, 9406 GD

Castricum, maandag 25 november 2013 om 19.30 uur, Tuin van Kapitein Rommel - ingang Stationsweg tegenover NS station, 1901 DZ

Middelburg, dinsdag 26 november 2013 om 19.30 uur, Ontmoetingscentrum Dauwendaele, Vrijlandstraat 65, 4337 EC

Duur van de lezing ca. 2 uur.

e komende maanden zijn er in Nederland informatieve lezingen in:

 

Inhoud van de lezingen:

-       Mogelijkheden en grenzen van genezing langs geestelijke weg

-       Medisch gecontroleerde genezingen worden voorgesteld en toegelicht

-       Genezen personen vertellen, hoe ze van psychische, organische, alsmede van door artsen als ongeneeslijk

        verklaarde ziekten vrij werden

-       Ervaringsberichten van jonge mensen over vrij worden van allergieën, depressies, drugs, angsten, etc.

-       De opname van de genezende kracht wordt toegelicht en kan in de lezing ervaren worden

-       Internationale activiteiten van de Medisch-Wetenschappelijke Vakgroep van de Bruno Gröning-Vriendenkring

De toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.

 Info voor verdere data en locaties in Nederland tel. 0475-326068 of netherlands@bruno-groening.org

4554011882?profile=original De documentairefilm ‘Het fenomeen Bruno Gröning’

wordt binnenkort in Roermond, Deventer, Roosendaal en Gouda vertoond. Informatie hierover vindt u in Internet onder http://www.bruno-groening-film.org . Een trailer (van 22 min.) kunt u bekijken via https://www.youtube.com/watch?v=X9UW-bTisFM&feature=relmfu

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk