4554012280?profile=original

De eerste, Frankische Willem van Oranje, beschermheilige van de ridders

Amsterdam, 5 maart 2013 - Voor de zoektocht van het Oranje Fonds naar Kroonappels heeft de Amsterdamse Willehalm Stichting drie projecten in de categorie Helpende hand met de volgende titels aangeboden:  1.  Beweging voor een Nieuwe Hoffelijkheid, 2. Gemeenschappelijke bezinning op het huwelijk van de 9de-eeuwse Willem van Oranje met de Arabische prinses Arabel en 3. Oprichting Willehalm Ridderorde. De omschrijvingen en afbeeldingen van deze initiatieven zijn naast de Willehalm blog met de nodige links ook op de Oranje Kroonappels website te zien. Op 15, 16 en 17 maart kan op deze Willehalm Kroonappels alsmede alle andere initiatieven in de regio Amsterdam gestemd worden. De winnaars van de andere 19 regio’s in het land zullen onderling één winnaar in elke van de drie categorieën (Jeugd, Buurt en Helpende hand) kiezen, die vervolgens op 18 april bekend zullen worden gemaakt en €50.000 zullen ontvangen.    

Mijn droom voor ons land

De drie Willehalm Kroonappels met hun landelijke, ja internationale strekking voldoen ook ruim aan het thema van het Nationaal Comité voor de Inhuldiging van Prins Willem-Alexander:  "Mijn droom voor ons land - Inspiratie voor onze koning" . Derhalve zullen ze ook binnenkort verwerkt worden in een nieuwe versie van het essay Sociale organica en het nieuwe koningschap - Bijdrage aan de modernisering van de monarchie dat reeds in 2002 als nawoord geschreven werd voor het door de Willehalm Stichting uitgegeven boek Willem van Oranje, Parzival en de Graal - Wolfram von Eschenbach als historicuswaarvan deel 1 onder de titel Willehalm-Kyot in 2002 als huwelijksgeschenk aan het destijds kroonprinselijk bruidspaar werd geschonken (voor de opdracht en de context zie de inleiding "Graaloorlog om het Goetheanum" onder de teksten op BoekenRoute.nl). Deze bewerkte versie van Het Nieuwe Koningschap zal  vervolgens als Mijn droom voor ons land aan het Nationaal Comité worden aangeboden. 

Info: Willehalm Stichting, Robert Jan Kelder, tel. 020-6944572; 06 -23559564; http://willehalminstituut.blogspot.nl   

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk