Collective Talent Company4554003282?profile=originalWe worden de laatste jaren overspoeld met nieuwe magazines met brein prikkelende onderwerpen  zoals Mindfullness werken, carrière maken met innerlijke rust, yin & yang op de werkvloer en spiritualiteit & management. Om het maar niet over het aanbod van trainingen te hebben dat daar naadloos uit voort is gevloeid. Het houdt mij immens bezig waar deze krachtige onderstroom zijn oorzaak heeft liggen. Het woord integriteit komt aan de oppervlakte drijven van mijn gedachten zee. Maar waarom? In de tijd dat ik leidinggevende was bij een uitvoerende dienst van Justitie stond Integriteit altijd op de agenda maar ik kan mij niet herinneren dat daar dialogen aan werden gespendeerd maar het was wel belangrijk, althans semantisch voelde dat zo. Maar wat is integriteit en wat heeft het te maken met al die "trendy" onderwerpen in de hedendaagse magazines? Ergens is werkend Nederland in een stille zoektocht beland. Maar waar zoekt werkend Nederland naar? Als we de bladen lezen zoeken we, althans een deel van werkend Nederland, naar zingeving, innerlijke rust en bovenal geluk terwijl we werken. Wat is er gebeurd dat we nu het stof van de boeken afblazen waar oude spirituele meesters hun woorden overbrengen over het leven en dat wij onze eigen levensbeleving scheppen en daarmee inherent ons innerlijk geluk of lijden. Je zou zeggen dat we ergens along the way iets uit het oog zijn verloren en er nu achterkomen er niet zonder te kunnen. Het aantal mensen, dat thuis zit door een burn-out, overspanningsklachten en het werken en geen werkplezier meer ervaren neemt angstaanjagend toe. Een deel van werkend Nederland staat blijkbaar op het punt van een break out. Datgene wat we zoeken is dus niet buiten ons maar het lijkt erop dat er een vurig verlangen is ontstaan weer tot de essentie te willen komen; onszelf.

De zoektocht is nu vooral op dit moment naar binnen gericht. Maar daar hebben we de vraag nog niet mee beantwoord waardoor deze innerlijke reis is ontstaan en wat zou integriteit hiermee te maken kunnen hebben. Dat brengt me op een woord dat ik 2 jaar geleden voor het eerst hoorde "Inversion" door Norberto da Rocha Keppe, Ph.D de oprichter van de International Society of Analytical Trilogy Sao Paolo Brazilie.

Analytische trilogie - Een wetenschappelijke theorie en coach methodiek, die de domeinen van wetenschap, filosofie en theologie doet samenkomen. In de mens correspondeert dit met verlangen en streven naar de eenheid van emotie, gedachte en actie, dat resulteert in bewustzijn.

Inversie, een woord dat mijn brein dwong tot het maken van nieuwe neurologische verbindingen in combinatie mbt dit vraagstuk. Het woord komt voor op verschillende wetenschappelijke domeinen zoals die van de wiskundige wereld, de psychologische inversie theorie tot aan de geomorfologie, de term om reliëfomkering te benoemen. Ergens is dat ook meteen een mooie metafoor. Het proces van verhoging of verlaging van een deel van het landschap. Wat is er verhoogd of verlaagd in ons landschap van onze werk en levensbeleving?  Gezien de abstractie van taal kunnen we 1 conclusie trekken: dat het een omschrijving is van een omkerend proces. Zoals Norberto Keppe het gebruikt heeft het te maken met de omkering van universele waarden. Wat is geluk, wat is goed, wat is oprecht, wat is duurzaam en welk effect heeft de omkering van universele waarden op ons als mens, maatschappij en last but not least de planeet waar we op leven?

Het lijkt erop dat het woord integriteit zijn intrede nu doet in dit relaas. Het Latijnse woord integritas betekent allereerst onaangetast, niet corrupt, onkreukbaar en onbedorven. Maar het woord heeft ook de meer positieve betekenis van intact zijn, heelheid en harmonie. Aha, is dat misschien waar we naar zoeken, de sleutel om dilemmavrij te leven en te werken? Binnen organisaties wordt de rekening fors betaald als het gaat om ziekteverzuim, ontslagprocedures en mediation. In hoeverre kan je als directeur/bestuurder weten hoe je een integere organisatie optuigt en hoe leid je een integere organisatie en de mensen? Als coach zie je helaas alleen de schadeposten oftewel de mensen die eigenlijk mijns inziens de werkelijke rekening betalen met hun  mentale en fysieke gezondheid als je werkzaam bent in een organisatie die integriteit niet als fundament heeft. Het draait om productie en het gaat niet over de mens, het doel is geld en niet het menselijke geluk en het gaat over fte en niet over de mensen zelf. Het lijkt erop of we een andere functionaliteit hebben gevonden om niet de menselijke verbinding aan te gaan met onze buitenwereld, onze medemens en de verantwoordelijkheid daarvoor. Ik zou het bijna een collectieve disassociatie willen noemen. Wat er niet is daar hoeven we ook niets mee te doen. Het spreken over het aantal fte of werkproces maakt geen intermenselijke verbinding maar meer een pragmatische benadering dat ook de mens een beheersbaar en maakbaar component is van een proces; een inzetbaar middel. Mensen met een psychische en of lichamelijke indicatie kunnen niet meer meedoen in dit onberispelijke economisch systeem. Deze algehele omkering van visie naar de mens en onszelf heeft een psychosociaal pathologisch effect op ons en de maatschappij.

De toename van psychosomatische klachten en de behoefte aan coaching om opnieuw te leren en te herinneren hoe we weer vanuit onze natuurlijke kompas richting kunnen krijgen in ons leven is groter dan ooit. Tja, dan klopt het volgens de natuurlijke wet van polariteit dat deze spirituele onderstroom op het juiste moment is gaan stromen.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk