Kunnen Engelen écht op Aarde helpen?

 Ik vroeg aan verschillende mensen: "Wat weet je van Engelen?" Naast een schouderophalend gebaar, kreeg ik de meest uiteenlopende antwoorden:

  • Nog nooit gezien;
  • Ze bestaan alleen in films;
  • Ze lijken op mensen,
  • Ze hebben vleugels;
  • Ze helpen en beschermen de mensen;
  • Het zijn mannen;
  • Boodschappers van God;
  • Het moet indrukwekkend zijn;
  • Ik heb er nog nooit iets mee gedaan.
Tijdens de afgelopen workshop (VIP Masterclass Lichtwerker) hebben we met Engelen gewerkt. De deelnemers hadden eerst een lichtwerktafeltje gemaakt, geactiveerd en daarna een Engel uitgenodigd (meer over Lichtwerktafeltjesen healing op afstand). Vervolgens hebben ze om 15:00 uur de naam van een persoon op hun tafeltje gelegd, met intentie dat het beste mocht gebeuren.

Bijgaande foto is een tafeltje van deelneemster Sonja.

Zij had de naam van Anna in haar tafeltje gelegd. Ze schreef over haar ervaring het volgende: “Ik word omringd door meerdere engelen en deze hebben mij ook begeleid tijdens healing/afstandsbehandeling. Aanvankelijk voelde ik heel veel onrust en kwamen de woorden door: “het is veilig er kan niets gebeuren wat niet goed is en vervolgens daalde er een rust over me heen en mocht ik de dingen doen die goed waren. Het is fijn om te merken dat lichtwerk echt lichtwerk is" aldus Sonja.

De ontvangster Anna zat elders in het land in haar eigen omgeving en kon niet weten wat wij aan het doen waren; alleen het tijdstip was bekend. Dit was wat Anna naderhand schreef: ”Rond 15:00 uur voelde ik over heel mijn hoofd een kriebeling en aanwezigheid van meerdere helpers. Mijn hoofd ging bewegen en ik voelde 2 pijnlijke oren, hoofdpijn, verstopte neus, de onrust bij mijn schouders etc. en dat ik erg moe was. Dit bleef even zo, waarbij er gewerkt werd aan mijn hoofd (beweging).

De gedachten werden rustiger, kreeg het te zien vanuit vogelperspectief. Er kwamen mooie zachte kleuren: ik voelde bescherming. Mijn hoofd bleef bewegen, mijn oren deden minder pijn, mijn neus ging open. Ik zag een stenen engeltje (ik heb deze niet). Heel bijzonder. Ik probeer het mooie gevoel vast te houden”
.

De andere deelnemers hadden soortgelijke ervaringen met de Engelen. We zagen bij de één een kolkende roze massa, bij de ander leek een goud-geel gesponnen kleed van zeker anderhalve meter breed. "Tijdens het verzenden scheen er een helder fel licht in de vorm van de zon die begon te stralen. Deze verdween ook net zo als het was gekomen en het was goed zo. Ik wist dat het klaar was". Wat je beleeft, kan je niet op papier zetten, het is niet te omschrijven. Het was voor mij overdonderend en heftig maar oooozo goed".

Er zijn overigens heel veel Engelen die in de Astrale werelden leven, en... ze bestaan écht! Die werelden kun je als het ware onderverdelen in gebieden van twaalf dimensies. Voor de duidelijkheid, de 12e dimensie is de hoogste, het gebied van de Schepper, onze Bron, waar we naar terugkeren. Wij leven hier op Aarde in de 3e dimensie (materie, dualiteit, vrije wil) en de Engelen kunnen zich tussen de 12e en 3e dimensie manifesteren. Ze kunnen boodschappen uit de 12e dimensie naar de derde overbrengen. Bij elk mens horen twee persoonlijke Engelen aldus mijn leraren. Zij blijven gedurende vele levens op Aarde altijd bij ons. Meestal zijn we ons daarvan niet bewust en weten we ook niet hoe zij heten.

Engelen hebben, in tegenstelling tot verlichte meesters zoals Boeddha of Jezus, zelf nooit een Aards leven of een mensenlichaam gehad. Ze zijn altijd Astraal gebleven. Ze kunnen zich wel in verschillende gedaantes zichtbaar maken. Zo beschreef Drunvalo Melchizedeck in zijn boeken dat hij sprak met de Engelen. Hij zag hen als twee groene zwevende bollen.

Een aantal Engelen zijn specifiek verbonden met de Aarde. We hebben het dan over een Aartsengel. De meest bekende zijn Michaël, Rafaël, Gabriël of Lucifer. Toch is dat niet één wezen zoals de naam doet vermoeden, maar een hele groep met dezelfde krachten en kwaliteiten. Ze opereren als één eenheid, daarom ervaren wij het als één ziel, maar het zijn er dus meer, al krijgen we maar één beeld waaraan we de Aartsengel kunnen herkennen.

Kijken we dan naar afbeeldingen van Engelen, bijvoorbeeld via een zoekmachine, dan zien we ook dat iedereen er weer een andere afbeelding van gemaakt heeft. Beeltenissen en beschrijvingen van Engelen moet je eigenlijk vergelijken met het bestuderen van een Atlas. Al ben je zelf nog nooit in een ander land geweest, je zult toch af moeten gaan op wat een ander heeft opgeschreven of getekend. Dat geldt ook voor de Engelen.

Toch, al weet je álles van Engelen, hun sferen en kwaliteiten, dan weet je nog niet wat je ermee kunt doen of wat je eraan hebt. Als je hen wilt inzetten ten behoeve van iets wat je niet alleen krijgt opgelost, moet je duidelijk weten waarvoor je ze wilt inzetten of wat je van ze nodig hebt. Daarna, als je dat weet, kun je een Engel kiezen vanwege zijn specifieke eigenschappen:

Cassiël - Engel van de Sereniteit.
- Om een serene sfeer te creëren in en vanuit je hart, ook in je omgeving, je huis en overal waar je gaat;
Gabriël - Engel van de Kracht.
- Het stimuleren van Kracht, bij het ontbreken van Kracht en energie;
Michaël - Engel van de Goddelijke macht.
- Het leren omgaan met macht, macht aanwenden tot meerdere glorie van anderen, bij machtsmisbruik en entiteiten naar het licht brengen;
Rafaël - Engel van de genezing. Rafaël - Engel van de Genezing.
- Bij allerlei ziekten en kwalen;
Samuël - Engel van moed en daadkracht.
- Voor alles wat te maken heeft met daden van fysieke moed, hij schenkt de bekwaamheid van handenarbeid, vakmanschap;
Uriël - Engel van het Goddelijk Licht
- Het licht laten schijnen op jouw persoon, het vermogen om het licht laten schijnen in moeilijke situaties;
Zadkiël - Engel van de Barmhartigheid
- Bij wreed gedrag, hardheid, geweld, medeleven.

Voorbeeld: Stel je voor dat je weet dat je een knoop moet doorhakken. Zo'n beslissing waarbij de moed je in je schoenen zakt. Zoals bijvoorbeeld bij een scheiding, waarvan je denkt dat je heel veel moeilijkheden en verdriet tegen zult komen, dan ligt Samuël, de Engel van moed en daadkracht voor de hand om die te vragen jou te ondersteunen.

Voor genezing kies je beter Rafaël. En er zijn natuurlijk veel meer Engelen dan de zeven op bovenstaand lijstje; ook bij hen kun je terecht. Denk er wel aan dat je ze niet voor de lol moet aanroepen. Om jouw verzoek te versterken kun je gebruikmaken van een afbeelding, een beeldje of speciaal samengestelde Engelenolie.

Het aanroepen van een Engel mag je altijd voor jezelf doen. Je zegt in gedachten de naam van de Engel en legt uit wat je wilt. Jouw verzoek wordt telepathisch in de Astrale werelden opgevangen. Dan bedank je de Engel, ook al heb jij nog niets ervaren, voor de geboden hulp. Daarna zal je geduld moeten hebben!

Jouw verzoek wordt altijd ingewilligd! Er zijn echter uitzonderingen. Als jij iets gevraagd hebt wat niet in het kosmische plan past, of jouw ziel doorstaat een beproeving, krijg je niet wat je verzoekt of je krijgt het in een andere vorm. Eigenlijk is het vergelijkbaar met het vragen om een zonnige dag, die krijg je wel, maar niet op de datum die jij wilt. De Engel aan wie je wat vraagt moet je wel zorgvuldig kiezen.

Voorbeeld: Als je ziek bent geworden, dan kun jij de Engel Rafaël vragen om genezing. Maar als de ziekte een leerproces behelst, zal je dit hele traject moeten doorlopen. Dat is dan nodig om te ervaren wat het is om als mens zo ziek te zijn. Dan past een verzoek aan Uriël beter die zijn licht laten schijnen in moeilijke situaties. Ook de hulpvraag moet duidelijk zijn. Als je bijvoorbeeld vraagt of je méér klanten kunt krijgen en niet zegt hoeveel klanten je bedoeld, kan het zomaar gebeuren dat je het véél te druk krijgt.

Het 'zien' van Engelen is niet voor iedereen weggelegd. Een helderziende kan dat soms wel. Die ziener mist meestal het vermogen om op diep niveau te genezen. Healers kunnen wel op diep niveau healen, maar ze zien vaak geen enkel beeld (daar klagen ze over).

Dat komt omdat het voor een Engel heel veel kracht en energie kost om zich voor onze menselijke ogen zichtbaar te maken. Die kracht die eigenlijk is bedoeld voor genezing. Daarom doen ze dat ook niet. Wel laten ze voelen dat ze er zijn en helpen ze waar ze kunnen.

PAS OP: Bij het verschijnen van een Engel, blijf alert, want in de Astrale werelden zijn ook bedriegers die zich voordoen als een Engel. Het verschil tussen een Engel en een negatieve geest of een entiteit is; een engel geeft altijd positief advies, de negatieve zegt bijvoorbeeld "spring maar van het dak". Blijf daarom in je voelen, want de energie van een echte Engel beleef je tot in het diepst van je wezen en er komt meteen een waarheidstrilling vrij.

Tot slot: Het samenwerken met Engelen voor een ander (Lichtwerk) via het maken van Lichtwerktafeltjes is iets wat je kunt leren, al moet je dan wel eerst wat basiskennis en vaardigheden in energetisch werk opdoen. Het bevordert tevens jouw innerlijk ontwaken. Meer weten? mail info@serenora.nl

Ria Feskens, Serenora, oktober 2014

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk