Lachen Mag!

Lieve lezer,

Elk moment is een gepast moment om Vrolijk te zijn.

Elk moment is een gepast moment om te Lachen.

Elk moment is een gepast moment om je te uiten zoals jij je het liefst van al wil uiten.

Ja ook als anderen het blijkbaar moeilijk hebben om te Lachen dan nog mag Jij Lachen als Jij daar behoefte aan hebt.

Ooit vertelde een man mij dat hij op elke begrafenis moeite had om zijn lach in te houden en hoe meer moeite hij deed om die lach in te houden des te moeilijker het werd om ernstig te blijven. Uiteindelijk liet hij toch een grinnikende lach toe en als anderen naar zijn reden van lachen informeerden dan zei hij naar waarheid dat er iets in hem sterker was dan zijn vermogen tot het inhouden van zijn lach.

Mensen in zijn omgeving leerden dit gedrag aanvaarden toen ze eenmaal beseften dat deze man wel wilde meeleven met het verdriet van anderen doch dat de natuur hem anders had geschapen waardoor hij  tijdens begrafenisplechtigheden automatisch begon te lachen.

Deze man had geen verklaring voor het lachen tijdens een ceremonie waar de meeste mensen verwachten dat je treurt of dat je je op zijn minst ernstig of neutraal opstelt.

Andere mensen hebben wel een verklaring voor hun nood aan lachen tijdens situaties waarin anderen treuren of rouwen.

Onder andere mensen die verliefd zijn, hun automatische behoefte om Vrolijk te zijn is doorgaans sterker dan de kracht die ons doet treuren of rouwen.

Ook de mate waarin je gelooft in een leven na dit leven is bepalend voor de wijze waarop je omgaat met die situatie.

Wie sterk gelooft in een hiernumaals of hiernamaals zal meer bezig zijn met de mogelijkheden die hierop volgen dan met de kansen die ogenschijnlijk voorgoed verkeken zijn.

Persoonlijk heb ik vaak de behoefte om Vrolijk en innerlijk rustig weg te dromen als er iemand 'sterft' of overgaat.

Mijn Geloof in een vervolg op dit levenslevel is daar, naar mijn gevoel, de grootste reden voor.

Uiteraard heb ook ik nog wel mijn huil of treur momenten doch ik kom doorgaans behoorlijk snel op een punt waarop de Lach, mijn Geloof en mijn Levensvreugde het overnemen.

De ene keer dwalen mijn gedachten af naar taferelen die automatisch een Glimlach activeren en de andere keer Lach ik eerst waardoor er automatisch leuke gedachten opborrelen.

Uiteraard zijn er nog anderen redenen waarom mensen Lachen terwijl dat in die situatie niet direct verwacht wordt.

Indien jij nog andere voorbeelden kan/wil aanhalen dan lees ik ze graag ;-)

Lachen, Geloven en Liefhebben ondersteunen elkaar altijd in mijn ervarings- of beleveningswereld.

De constructief gefocuste gedachte kan de Lach activeren.

en/of 

De Lach kan de Vrolijke gedachte opwekken.

en

Mijn vermogen tot Geloven in meerdere levenslevels maakt het mij makkelijker om constructief te denken.

Handig dat je op deze wijze zelf jouw gemoedstoestand en daardoor ook jouw levenssfeer kan beïnvloeden, toch?!

Dus...

Lachen Mag!

Eender waar, eender wanneer, eender hoe vaak of hoe lang.

Ik zou zeggen en schrijven, pas enkel de intensiteit ervan aan in verhouding tot de situatie waarin jij je bevindt.

Dat is dan een kwestie van Respect voor het tijdelijk onvermogen van anderen om mee te gaan in jouw behoefte aan Levenvreugde.

En ja, om het samenleven vlotter te laten verlopen mogen we of kunnen we van alle betrokken pertijen begrip en Respect verlangen

immers...

"Wederzijds Respect geeft een beter Gevoel!"

Voor Nu en Straks, héél véél Liefs, Liefde en Succes gewenst!

Gerda Maria

xxx xxx xxx

 

SMILE-POWER WE BELIEVE IN!

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk