Leif Edvinsson zegt het mooi!Leidinggevenden zullen meer en meer moeten investeren in dingen zoals cultuur, waarden, ethiek en immateriële zaken. In plaats van managers, moeten zij kwekers en verhalenvertellers zijn om mensen te inspireren.

Leif Edvinsson
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk