leven in het Hier en Nu

Deze missie, visie leef ik al sinds ik 20 ben en hierdoor kon ik alle diepten van mijn bewustzijn aanschouwen, analyseren en sturen naar gewenste ontwikkelingen, situaties in  het leven.

Telkens weer ben ik verwonderd door nieuwe technieken die ik in een bepaalde levensfase ontdek. Nadat ik hele perioden bezig ben geweest, te contempleren op voor mij aantrekkelijke bronnen zoals Yogananda, Jezus en verschillende engelen, kreeg ik ook die gelegenheid om mijn hart en geest te doorzien. In mijn boek: van depressief naar spiritueel bewustzijn verhaal ik over mijn depressieve jeugd, waarin ik op zoek ging naar de onvoorwaardelijke liefde. Dat ik deze ergens als kind al vanuit andere leven moet hebben meegekregen verklaart zich wel door het volgende. In mijn hele gezin was niemand gek op de kerk, zelfs mijn vader en moeder hebben geen sterke religie gepromoot. Ik kwam er mee in aanraking en was zelf enorm gebiologeerd door de wonderverhalen uit het Nieuwe Testament, die mij als kind alle hoop, geloof bracht, die ik zeer reëel vond. Later heeft deze bron mij geholpen om over de depressie heen te geraken.

Deze methode van geloof en het onmogelijke willen bereiken kan elke vorm aannemen. Dat is waar ik me zo over kan verwonderen en dankbaarheid vult dan mijn geest. Zeker omdat ik nu in een nieuwe fase van mijn leven me zo kan terugvinden in een huis, waarin ik de heelheid van mijn geest compleet voel. Het gevoel in mezelf in relatie tot het hogere is voelbaar elk moment dat ik wil.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk