Liefde is.

4554006464?profile=originalLiefde, met een kapitale ‘L’. Een kapitale ‘L’ omdat we het over onvoorwaardelijke Liefde hebben. Liefde van de een voor de ander, voor de dingen om ons heen, voor het leven zelf. Voorwaardelijke liefde kent die liefde niet en is ook geen échte liefde. Het is een beetje als surrogaat koffie, het ziet er op het eerste gezicht als koffie uit, maar daarmee houdt dan ook iedere vergelijking op. Over smaak valt wel degelijk te twisten.

 

Voorwaardelijke liefde is liefde die iets terug wil hebben voor wat zij geeft. Die misschien pas geeft als zij daarvoor iets ontvangen heeft, een garantie dat wat zij straks geeft niet voor niets is.

 

Het doet me denken aan die Liefde is... tekeningetjes met spreuken in de krant. Liefde is… en dan volgde er een of andere bepaling, alsof het om wetgeving gaat. Ik heb me er nooit zo in kunnen vinden, in die spreuken. De tekeningetjes vond ik dan wel weer leuk. Het is eigenlijk zo vanzelfsprekend: Liefde is. Punt.

 

Een paar weekenden geleden waren we op de Levenskunstbeurs - weer die ‘L’. Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke liefde waren er ook (misschien kunnen ze wel niet zonder elkaar). Voorwaardelijke liefde was soms moeilijk te herkennen, maar als je haar eenmaal doorhad herkende je de smaak die achterblijft als aanslag op je tong. Het voelt alsof er een knoop in je maag zit, alsof je een contract getekend hebt waarvan je weet dat dat echt dom was. Een beetje dat oude ECI-gevoel.

 

Onvoorwaardelijke liefde kent dat soort fratsen niet. Zij is er gewoon, als de gewoonste zaak van de wereld. En zij is juist bedrieglijk eenvoudig te herkennen. Ze draagt bijvoorbeeld een groot bord met daarop: ‘Free hugs!’. Veel mensen hebben daar wat moeite mee. Ze kennen de voorwaardelijke liefde en kijken wel beter uit om nog eens zo een domme stap te maken. Ze cirkelen er wat wantrouwig omheen, kijken wat anderen doen en komen dan pas voorzichtig dichterbij, als een poes die de zaak niet helemaal vertrouwt, maar toch te nieuwsgierig is om niet te gaan kijken en dan even met dat voorpootje een tikje geeft om te zien of er leven in zit. 

 

Soms ook komt het bord met Free hugs gewoon op hen af, dan is het schrikken geblazen, maar is er geen ontkomen meer aan, dan moet er gehugt. Eenmaal in de houdgreep van die onvoorwaardelijke liefde stromen vaak de tranen van bevrijding over hun wangen. O ja, zó voelde dat. Ze waren het al bijna vergeten. 

 

Zo’n omhelzing duurt meestal niet lang, hooguit een halve minuut, maar de opluchting erna is bijna alsof er een toverspreuk is opgeheven en men ontwaakt uit een boze droom. Voorwaarde heeft plaats gemaakt voor onvoorwaarde. Het lieve van onvoorwaardelijke liefde is dat zij net zoveel van voorwaardelijke liefde houdt als van ieder ander. Onvoorwaardelijk liefde is de liefde van Thuis, met een kapitale ‘T’. Liefde die niets anders verwacht dan er te mogen zijn voor alles en iedereen. 

 

Het leukste vond ik om te zien dat de gehugten er opeens helemaal geen moeite meer mee hadden om hun gevoel te laten zien, om erover te spreken. Sommigen kwamen helemaal los en vertelden hun verhaal, vertelden over het waarom ze zijn zoals ze zijn. Voor sommigen is zo’n blijk van onvoorwaarde zelfs een keerpunt. Ze zijn eindelijk gezien, gehoord, gerespecteerd en ze willen meer. Misschien slaan zij de volgende keer zelf wel aan het huggen.

 

Het is een wereldwijd fenomeen, Free huggen. Bijna iedereen weet wel wat ermee wordt bedoeld. You Tube staat er vol mee, er zijn Free hug flash mobs, Free hug bijeenkomsten, praatgroepen voor ex-huggers die verplicht moesten afkicken, etc. enz. We moeten er natuurlijk ook wel een beetje voor waken dat het niet uit de hand loopt, al dat gehug. Straks houdt iedereen onvoorwaardelijk van elkaar en zijn we alleen nog aan het Free huggen om uiting te geven aan onze onvoorwaardelijke liefde. Dan duurt het waarschijnlijk niet meer lang of er komt iemand op het onzalige idee om zich te onderscheiden met Huggen in plaats van Free huggen en voor je het weet zijn we weer terug bij af. Wat moet zo’n Hug kosten? 50 Cent? Een Euro? Komen er dan mensen met hele Exclusieve Hugs voor 100,- Euro. Of Hugs for the Rich and Famous? Ruimtehugs voor 36.000,- dollar? Een site waar je Free Hugs met een winkelwagentje kunt inslaan?

 

Misschien moet dat Free ervoor wel gewoon weg, dan komt ook niemand in de verleiding. Met Free hugs is het  eigenlijk net als met de liefde. Een Hug is. Punt. Net als Liefde, die is ook. Punt.

 

Pat

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk