MAAN AGENDA 2011   

                                                nu van € 14.95 voor € 7.50

De Maan heeft enorm veel invloed op al het leven op Aarde.

Er is geen kracht te bedenken die bij machte is het water van zeeen en

en oceanen te verschuiven, zoals de Maan dat doet met eb en vloed.

 

Wij mensen bestaan voor meer dan 70 % uit water en

    wij ontkomen dan ook niet aan deze krachten.

 

    Gebruik maken van de krachten van de Maan is als ...

             fietsen met de wind in de rug,

       in plaats van zwemmen tegen de stroom in.

 

VOLG HET RITME VAN DE MAAN EN LAAT JE VERRASSEN DOOR HET RESULTAAT !

 

Dagelijk staan de volgende maanstanden vermeld, mét de nodige uitleg :

* Maanfasen of schijngestalten van de Maan

* Sterrenbeelden waar de Maan in staat

* V.o.C.-tijden ofwel Afhoudende Maantijden

* Stijgende & Dalende Maan

*  De 4 Elementen                                       & tuiniertips

                                                                & invloed op ons lichaam

 

BESTELLEN ? Stuur een mail naar : info@cirkelvanhetleven.nl

                        o.v.v. naam & adres

Voor meer informatie kijk op : www.cirkelvanhetleven.nl

 

 

 

 

 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk